Nová trieda biologických vysokocetánových obnoviteľných dieselových palív
Výskumníci Naval Air Warfare Center, China Lake syntetizovali novú triedu obnoviteľných dieselových palív.
Pondelok, 08. január 2018,olala
Palivá vykazujú porovnateľné spalné teplo (NHOCs) s bežnou bionaftou, pričom zachovávajú odvodené cetánové čísla medzi 82-91. Tieto hodnoty sú o 20-30 jednotiek vyššie ako bežná bionafta a o 40-50 jednotiek vyššie ako motorová nafta na báze ropy.

Krátke spaľovacie oneskorenie z nich robí presvedčivé zmesi na zvýšenie účinnosti spaľovania motorovej nafty odvodenej z ropy; starostlivý výber obnoviteľného diolu umožňuje prispôsobenie viskozity a bodu tuhnutia na mieru. Okrem toho môžu byť metylketóny účinne generované z cukorných surovín alebo CO2/H2 s metabolicky upravenými mikroorganizmami, zatiaľ čo dioly je možné ľahko získať z biomasy cukrov fermentáciou alebo chemickými spôsobmi.

V článku v časopise "Udržateľná energia a palivá" RSC navrhuje, aby tento biosyntetický prístup umožňoval výrobu týchto palív na priemyselne relevantných stupniciach, pričom by eliminoval konkurenciu s potravinami a podporoval zodpovedné využívanie pôdnych zdrojov.

Výskumníci syntetizovali tri dioxolánové zlúčeniny s použitím ekvimolárnych množstiev diolu a 2-tridekanónu a lacného kyslého katalyzátora. Po zistení čistoty dioxolánov tím meral kľúčové vlastnosti paliva vrátane hustôt, čistých teplôt spaľovania, viskozity, bodov zmrazovania/topenia a odvodených cetánových čísel (DCN).

Výskumníci vo svojom príspevku poznamenávajú, že používanie lignocelulózovej biomasy ako suroviny by mohlo umožniť masívnu výrobu týchto palív so súčasným významným znížením emisií skleníkových plynov a možnosťou prípadnej rovnováhy nákladov s palivami vyrobenými z ropy.

busworld
Nazad