BUSportal -
Jak vyplývá z mezivládní dohody, musí být dopravce schopen předložit kontrolním orgánům, a to jak na hraničních přechodech, tak ve vnitrozemí, následující doklady:
Štvrtok, 21. jún 2001,dabra
Problém s neuznáváním několika SPZ uvedených na rakouských kyvadlových povoleních byl vyřešen již v prvních měsících, kdy mezivládní dohoda vstoupila v platnost. Dopisem ze dne 28.7.2000 nás a
Štvrtok, 21. jún 2001,dabra
RAKOUSKO - Spolkové ministerstvo pro dopravu, inovaci a technologii
Štvrtok, 21. jún 2001,dabra
Vzhledem k přetrvávajícím problémům českých dopravních společností, ke kterým dochází na rakouských hraničních přechodech, bychom rádi na těchto stránkách otevřeli širší téma, zabývající se těmito
Pondelok, 18. jún 2001,dabra
Rozmach automobilové dopravy na konci 20. století přinesl potřebu minimalizovat negativní dopady stále vyąąího počtu vozidel na ľivotní prostředí. Výsledkem jsou předpisy EHK, případně EU,
Štvrtok, 31. máj 2001,dabra
Školení managementu dopravních firem dle standardů EU (pokrývá problematiku odborné způsobilosti v EU). Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží účastník certifikát CPC vystavený v Ženevě Akademií IRU.
Streda, 30. máj 2001,dabra
Náplní tohoto školení je problematika dopravní obslužnosti v ekonomických souvislostech, aktuální informace o dvoustranných dohodách v mezinárodní autobusové dopravě, změny v právních předpisech,
Streda, 30. máj 2001,dabra