BUSportal - Média / Dopravné médiá
- informačného spravodajcu združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky.
Z jeho obsahu vyberáme:
Streda, 01. marec 2006,olala
Kontakty na zamestnancov SVT Slovakia, s.r.o.,
Pondelok, 13. február 2006,olala
Z jeho obsahu vyberáme:
ČESMAD Slovakia za mesiac
- Z 15. zasadnutia Prezídia Združenia ČESMAD Slovakia v Nových Zámkoch
- Zmeny v členskej základni
Pondelok, 13. február 2006,olala
- informačného spravodaja združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky. Z jeho obsahu vyberáme:
Piatok, 20. január 2006,olala