BUSportal - Dopravná politika / Legislatíva
Bezpečnostné prvky automobilov, ako systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti či vyspelý systém núdzového brzdenia, budú od mája 2022 súčasťou všetkých nových vozidiel.
Štvrtok, 18. apríl 2019,olala
Skratka ULEZ - znamená Ultra Low Emission Zone. Týka sa Londýna.
Utorok, 16. apríl 2019,olala
Európska komisia včera prijala nové pravidlá na zintenzívnenie zavádzania inteligentných dopravných systémov Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) na európskych cestách.
Štvrtok, 14. marec 2019,olala
Rada Európskej únie prijala revidované pravidlá týkajúce sa výcviku vodičov z povolania nákladných automobilov a autobusov, ktorých cieľom podporiť bezpečný a ekologický spôsob jazdy a zlepšiť uznávanie povinného výcviku absolvovaného v inom členskom štáte EÚ.
Streda, 18. apríl 2018,olala
Rakúska vláda vydala najnovší návrh klimatickej a energetickej stratégie budúcnosti. Plán sa týka obdobia do roku 2030, pričom hlavným aspektom je elektrická doprava, a to najmä v sektore úžitkových vozidiel.
Štvrtok, 12. apríl 2018,olala
Vyhlásenie štyroch združení: Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách SR, Zväzu autobusovej dopravy, Zväzu zamestnávateľov MHD SR a Združenia cestných dopravcov Česmad Slovakia.
Utorok, 21. marec 2017,olala
Realizujú ju dve najvýznamnejšie profesijné združenia v cestnej doprave, Zväz autobusovej dopravy (ZAD) a ČESMAD Slovakia. Ambíciou IRU a oboch realizátorov je zdvojnásobenie využívania autobusovej dopravy do roku 2020.
Utorok, 03. jún 2014,olala
Vodič autobusu? ... alebo samotný cestujúci?
Piatok, 09. august 2013,olala