BUSportal - Dopravná politika / Legislatíva
Európska komisia včera prijala nové pravidlá na zintenzívnenie zavádzania inteligentných dopravných systémov Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) na európskych cestách.
Štvrtok, 14. marec 2019,olala
Rada Európskej únie prijala revidované pravidlá týkajúce sa výcviku vodičov z povolania nákladných automobilov a autobusov, ktorých cieľom podporiť bezpečný a ekologický spôsob jazdy a zlepšiť uznávanie povinného výcviku absolvovaného v inom členskom štáte EÚ.
Streda, 18. apríl 2018,olala
Rakúska vláda vydala najnovší návrh klimatickej a energetickej stratégie budúcnosti. Plán sa týka obdobia do roku 2030, pričom hlavným aspektom je elektrická doprava, a to najmä v sektore úžitkových vozidiel.
Štvrtok, 12. apríl 2018,olala
Vyhlásenie štyroch združení: Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách SR, Zväzu autobusovej dopravy, Zväzu zamestnávateľov MHD SR a Združenia cestných dopravcov Česmad Slovakia.
Utorok, 21. marec 2017,olala
Realizujú ju dve najvýznamnejšie profesijné združenia v cestnej doprave, Zväz autobusovej dopravy (ZAD) a ČESMAD Slovakia. Ambíciou IRU a oboch realizátorov je zdvojnásobenie využívania autobusovej dopravy do roku 2020.
Utorok, 03. jún 2014,olala
Vodič autobusu? ... alebo samotný cestujúci?
Piatok, 09. august 2013,olala
Štúdia Medzinárodnej energetickej agentúry ukazuje, že zlepšením energetickej efektívnosti v mestských dopravných systémoch možno do roku 2050 celosvetovo ušetriť až takmer 55 biliónov eur.
Piatok, 26. júl 2013,olala
Štúdia Medzinárodnej energetickej agentúry ukazuje, že zlepšením energetickej efektívnosti v mestských dopravných systémoch možno do roku 2050 celosvetovo ušetriť až takmer 55 biliónov eur.
Piatok, 12. júl 2013,olala