MD ČR: Nové sadzby mýta pre autobusy od 1. októbra 2011
podľa emisných noriem (bez ohľadu na počet náprav). Dopravcovia musia autobusy preevidovať a bezplatne si vymeniť OBU jednotku. Z českého BUSportálu:
Piatok, 12. august 2011, dabra
Novelou zákona a nařízením vlády mají být od 1. 9. 2011 stanoveny nové sazby mýtného pro autobusy, tj. vozidla, která podléhají mýtnému a jsou v kategorii M2 a M3 podle zákona EU 2007/46/ES. Tímto krokem dojde k citelnému snížení mýtného pro autobusovou přepravu. Podle starého systému placení mýta byly totiž autobusy zařazeny do stejné kategorie jako nákladní vozidla.

Dříve autobusoví přepravci platili mýtné podle emisní normy a počtu náprav autobusu dle tabulek, které byly shodné s nákladními vozidly nad 3,5t. Provozovatel starého autobusu by tak za jednu cestu do Brna po D1 v běžný pracovní den zaplatil na mýtném 566 korun. Od 1. září by řidič toho samého autobusu zaplatil 276 Kč. Jestliže se však dopravce rozhodne koupit moderní autobus splňující nejpřísnější emisní limity, zaplatil by pouze 160 korun.

„Změnou ve výpočtech sazeb mýtného chce Ministerstvo dopravy výrazně podpořit jak dopravce, tak omlazování autobusového parku České republiky,“ sdělil šéf rezortu dopravy Pavel Dobeš.

Sazby pro autobusy od 1. 9. 2011:

emisní třída EURO 0—II EURO III—IV EURO V +
sazba za 1 km 1,38 Kč/km 1,— Kč/km 0,80 Kč/km

Autobusy, které jsou již nyní v mýtném systému evidovány jako „nákladní vozidla“, musí být přeevidovány. V opačném případě pro ně budou i nadále platit staré sazby pro nákladní vozidla. Zároveň si však dopravce musí vyměnit OBU jednotku, výměna je zcela bezplatná. Sazba pro autobusy se nerozlišuje podle typu komunikace, počtu náprav ani hmotnosti. Vozidla mohou být nově evidována i přeevidována z kategorie „nákladní“ do kategorie „autobus“ od 1. 8. 2011. Během srpna jim však stále bude účtováno mýtné podle dosavadních sazeb. Změna sazebníku mýtného pro autobusy nabývá platnosti od 1. září 2011.

TI MD ČR