A je to! Pat a Mat v začarovanom kruhu...
Pat a Mat pod mýtnou bránou.
Podrobný opis postupu krokov jedného dopravcu, ktoré ho mali doviesť k vyriešeniu poruchy OBU jednotky. Tušíte správne, nedoviedli...
Pondelok, 08. február 2010, olala
Vodič autobusu nahlásil poruchu o 19,15 hod., pričom od neho pracovníci SkyToll požadovali resetovanie jednotky, odpájanie a inú manipulaciu... Keďže vodič vydáva cestovné lístky a popritom jazdí podľa presne stanoveného cestovného poriadku, na zodpovedanie otázok a doporučenú manipuláciu nemal potrebný čas...

Dopravca dostal chybový kód č. SD 25773.
Keď autobus došiel do firmy o 20.45 hod.!!!, vodič zavolal na prevádzku, čo sa bude s chybnou jednotkou ďalej robiť.
Vedúci prevádzky /ďalej skrátene VP/zavolal na linku SkyToll, kde hovoril s p. Lukášom Búšom /ďalej skrátene LB/.
LB mu oznamil, že dopravca je povinný jednotku vymeniť do dvoch hodín.

Otázka-VP: Kde sa to dá urobiť?
Odpoveď-LB: Na kontaktnom mieste, ktoré je v každom krajskom meste.

Otázka-VP: Veď pracovná doba na tomto mieste je do 16.30 hod.!!!
Odpoveď-LB: Tak musíte ísť na zákaznícke miesta, ktoré sú vo vašom meste dve.

Otázka-VP: Môžete mi upresniť, kde tieto miesta sú???
Odpoveď-LB: Niekde na Dražovskej ulici a na Trnavskej ulici.

Otázka-VP: Veď to je, ako by ste mi povedali ze mám hľadať nejakú firmu na Vajnorskej ulici v Bratislave, to mam jazdiť po celej ulici a hľadať? Podľa čoho?
Odpoveď-LB: Ja neviem presné miesto kde to je, ale na Trnavskej mám poznačené miesto Kynek 2.

Otázka-VP: V mestskej časti Kynek sa nachádza čerpacia stanica Slovnaft - je to zákaznícke miesto tam? (VP je našťastie z mesta, ktoré pozná, čo by ale robil vodič z inej pobočky?)
Odpoveď-LB: Predpokladám, že by to tak mohlo byť.

Otázka-VP: Mám túto čerpačku po ceste, zastavím sa tam a zavolám Vám.
VP šiel teda na ČS Slovnaft, kde požiadal o výmenu nefunkčnej jednotky. Pracovnik ČS mu povedal, že výmena OBU jednotky nie je problém, má mu ju priniesť aj s káblom do zapaľovača. Keď zistil, že dopravca používa jednotky post pay, oznámil, že tieto on v žiadnom prípade nevymontuje, pretože nie je oprávnený a zaškolený na montáž a demontáž jednotiek. Pokial si VP vymontuje jednotku sám a prevezme všetku zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody, môže mu ju vymeniť.
VP teda znovu zavolal pána LB do SkyToll-u.
Otázka-VP: Na čerpacej stanici mi odmieli jednotku vymontovať, čo mám robiť?
Odpoveď-LB:Vymontujte si ju sám a vymeňte si ju.

Otázka-VP: Ale veď ja tiež nie som oprávnený jednotku vymontovať! A prebrať na seba všetku zodpovednosť za škody!??
Odpoveď-LB: Pracovník zákazníckeho centra Vam jednotku musí vymeniť.

Otázka-VP: To je v poriadku, on to urobí, ale ako mu ju mám priniesť?
Odpoveď-LB: V tom prípade si vymeňte jednotku zajtra na klientskom mieste.

Otázka-VP: Ale na klientskom mieste som bol osobne a žiadneho pracovníka na tento účel tam nemajú! Jednotky montuje a demontuje certifikovaná firma a odhliadnuc od toho, autobus musí zajtra rano o 05,30 hod. odchádzať na pravidelnú linku!!!
Odpoveď-LB: V tom prípade musíte zajtra jazdiť linku po nespoplatnených cestách I. triedy.

Otázka-VP: Viete mi povedať, ako to mám urobiť, keď autobus z Nitry ide po R1-tke a ďalej po diaľnici????
Odpoveď-LB: Choďte k palubnej jednotke a zistite súčasný stav, chybové číslo a 26 miestne identifikačné číslo jednotky a zavolajte mi.
Otázka-VP: O.K., zavolám Vás a budem chcieť hovoriť s Vami, aby som to znovu nemusel vysvetľovať inému Vášmu kolegovi.
Odpoveď-LB: Dobre, počkám na Váš telefonát.

VP prišiel do autobusu po cca 7 minútach a zavolal. Dievčina na druhom konci telefónu mu oznámila, že p. LB už nie je v práci, skončila mu smena...
Celý problém jej preto musel vyrozprávať znovu. Povedala, že to nie je problém, má si jednotku sám odpojiť, veď je to jednoduchý postup a vysvetlila mu, ako to má urobiť. VP sa jej opýtal, načo sú potom certifikované firmy, keď si montáž a demontáž môže urobiť aj sám, pričom odmietol do jednotky zasahovať.
Slečna VP prepojila na kolegu p. Petra Absolóna, ktorému bol nútený celú situáciu podrobne vykresliť opätovne.
Povedal, že sa má vrátiť na zákaznícke miesto, on vypojí poruchovú jednotku z prevádzky a má si vziať dobíjaciu jednotku do zapalovača. Na to mu povedal, že na túto eventualitu nie je finančne pripravený, pretože jeho firma nie je holubník, kde príde a peniaze, minimálne 83,15 € + záloha si vezme len tak. Vedel tiež, že v zapaľovači je zapojená pokladňa na výdaj cestovných lístkov.
Kedže odmietol aj dobíjaciu jednotku, p. Absolón povedal, že sa má predsa len vrátiť na čerpačku, že sa /p. Absolón/ s obsluhujucim porozpráva (samozrejme, prostredníctvom telefónu VP).
VP sa vrátil na čerpačku, zavolal Skytoll p. Absolóna a podal svoj telefón obsluhe. Po chvíľkovej debate pracovník čerpačky rezolútne odmietol vymontovanie jednotky, povedal, že má písomné nariadenie a "konec". VP si prípis prečítal, bolo tam naozaj jasne napísané, že pracovník ČS musí vymeniť jednotku po tom čo mu ju vodič prinesie na pult!!!
P. Absolón tiež usúdil, že tadiaľto cesta nevedie a VP požiadal, aby sa vrátil spať k autobusu, že sa jednotku pokúsi resetovať systémom a povie mu kroky ktoré musí urobiť, aby bola jednotka funkčná.
Pokiaľ sa tento pokus nepodarí, má ráno o 05.00 hod. zatelefonovať a dostane nové chybové číslo platné na ďalšie dve hodiny, prípade ešte pre informáciu mýtnej polície k tomu dopíše poznámku o probléme. V tom prípade nebude hroziť žiadna pokuta.
VP usúdil, že toto by mohol byť ústretový krok a bol ochotný vrátiť sa späť do práce.
Po príchode čakal v autobuse asi 15 minút, lebo p. Absolóna nevedel zohnať. Nakoniec zavolal on sám.
Na evidenčné číslo autobusu pravdepodobne niečo urobil v systéme, potom VP na jeho príkaz odpojil prípojku batérie podľa návodu na obsluhu, č. 3. Podľa doporučení následne urobil kroky: kľúčik spínacej skrinky otočil do polohy off, červený trojuholník na jednotke zhasol, čakal 90 sekúnd, zapol batériu jednotky, zapol kľúč v spínacej skrinke a stlačil číslo jedna na prednom paneli na dobu 15 sekúnd. Aké jednoduché, jednotka dvakrát zapípala a ..... nabehla v riadnom režime.

Na otázku, či by pomohol tento postup aj v prípade iného autobusu s poruchou jednotky dostal odpoveď, že to treba vyskušať.
V autobuse, ktorý má nahlásenú chybu cca tri týždne a dopravca čaká na telefonát zo SkyToll na riešenie situácie p. Absolón oznámil, že minulý týždeň vyzvali telefonicky všetkych klientov akým postupom majú problém riešiť.
Kedže VP už nemal chuť sa s ním doťahovať, že im, ako dopravcovi nikto nevolal, čaká na informácie zo SkyToll, pričom riskuje nevedomky pokutu, urobil presne rovnaký postup aj na druhom autobuse a jednotka opäť nabehla do správneho režimu.
Zostáva len dúfať, že sa nedopustil neoprávneného zásahu do jednotky, nakoľko vypojil len batériu, napájacie káblovanie neodpájal!!!!
Milí čitatelia, ak si myslíte, že týmto celý príbeh skončil, a aktéri príbehu, ktorých môžeme pracovne nazvať Pat a Mat, šli pokojne spať, sa hlboko mýlite.
Druhý deň doobeda sa mi opätovne ozval dopravca, či so slzami v očiach, či s úsmevom na tvári neviem, ale oznámil, že jednotky opätovne nefungujú.
Sľúbil, že o pokračovaní príbehu bude informovať. Na stránkach BUSportálu môžete znovu očakávať pokračovanie tohto obľúbeného "seriálu".