VÚC znepokojujú protestné aktivity dopravcov
Vyššie územné celky podľa Tibora Mikuša so znepokojením vnímajú aktivity niektorých dopravcov,
Streda, 03. február 2010, olala
ktorí bezohľadne obmedzujú ostatných účastníkov cestnej premávky, znižujú bezpečnosť a plynulosť na cestách a ich skupinové záujmy nadraďujú nad celospoločenské potreby.

Predstavitelia Vyšších územných celkov (VÚC), Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR podporujú mýtny systém v plnej miere tak, ako bol spustený. Podľa hovorcu ministra dopravy Stanislava Jurikoviča sa na tom predstavitelia verejnej správy zhodli s ministrom dopravy Ľubomírom Vážnym na utorňajšom stretnutí. "So znepokojením vnímame súčasné aktivity niektorých dopravcov, ktorí bezohľadne obmedzujú ostatných účastníkov cestnej premávky, znižujú bezpečnosť a plynulosť na cestách a ich skupinové záujmy nadraďujú nad celospoločenské potreby. Sme presvedčení, že v záujme občana je vytvorenie dlhodobého a transparentného systému pre zabezpečenie výstavby, údržby a obnovy ciest, a to najmä zavedením mýta," povedal zástupca VÚC Tibor Mikuš.

Jedným zo záverov stretnutia je aj konštatovanie, že zníženie rozsahu spoplatnenia ciest I. triedy, ako aj dočasné vyňatie tejto siete zo spoplatnenia, spôsobujú kolaps v regiónoch a vážne ohrozujú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v mestách a obciach. O spoločné stretnutie požiadali ministra dopravy predstavitelia VÚC a ZMOS. "Dôvodom neodkladného rokovania bola nepriaznivá situácia, ktorá vznikla z dôvodu nespokojnosti skupiny dopravcov po zavedení mýtneho systému," informuje rezort dopravy v tlačovej správe.

SITA