Na mýte sa pre štát kvôli vyňatiu ciest I. triedy vybralo o 730 000 EUR menej
Od 14. januára, kedy boli vyňaté cesty I. triedy z vymedzených úsekov ciest, sa na mýte pre štát vybralo o 730 000 EUR menej. Ich vyňatie platí do 31. januára 2010.
Pondelok, 25. január 2010, olala
SkyToll - „Z našich štatistík vyplýva, že vyňatím ciest I. triedy z vymedzených úsekov ciest sa pre štát na mýte od 14. januára vybralo o takmer 730 000 EUR menej“, uviedol generálny riaditeľ SkyToll Matej Okáli.

Elektronický výber mýta za 19 dní ostrej prevádzky vybral na mýtnych transakciách pre štát 4 102 100,64 EUR. Vozidlá, ktoré podliehajú povinnosti platiť mýto, vygenerovali 11 285 904 mýtnych transakcií. K dnešnému dňu je zaregistrovaných do mýtneho systému už 108 547 vozidiel, viac ako 50 % z nich patrí zahraničným dopravcom.

Náhradný spôsob výpočtu mýta pre tranzitné úseky ciest, tzv. ticketing, funguje od 12. januára. Za prvý týždeň využilo tento systém 3 154 dopravcov. Ticketing je určený primárne pre tranzitných dopravcov a je dostupný na vybraných tranzitných hraničných priechodoch do 31. marca tohto roka. Je v ňom zahrnutých 18 tranzitných trás v rámci celého Slovenska.