Nová vyhláška číslo 464-2009 - kompletné znenie
Pondelok, 23. november 2009, olala

Nová vyhláška MDTP SR číslo 464-2009
(TASR) "Najväčšie zmeny nastali v povinnej výbave, hĺbke dezénu pneumatík a umiestňovaní predmetov do zorného uhla vodičov," uviedol hovorca ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Stanislav Jurikovič.

Nová vyhláška 464/2009 vypúšťa z povinnej výbavy náhradné žiarovky, elektrické poistky a ťažné lano. "Ak sú vo vozidle prostriedky na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie, vozidlo nemusí byť vybavené ani náhradným kolesom," informuje Jurikovič. Dodal, že pri nákladných vozidlách nad 3.5 tony a autobusoch môže nahradiť rezervné koleso zmluvný vzťah, na základe ktorého bude zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území Slovenskej republiky. Nákladným vozidlám nad 12 ton pribudli do povinnej výbavy snehové reťaze. "Zahraničným vozidlám od dnešného dňa stačí lekárnička, ktorá platí v ich štáte," dodal hovorca.

Minimálnu hĺbku dezénu stanovuje nová vyhláška 464/2009 na 1,6 milimetrov, ak sa na vozovke nachádza súvislá vrstva snehu, ľadu alebo námrazy, tak hĺbka dezénu musí byť tri milimetre. "V zornom poli vodiča nesmú byť okrem schválených spätných zrkadiel umiestnené žiadne predmety, ktoré obmedzujú jeho výhľad. Zo zorného poľa treba odstrániť tiež navigačné systémy pripevnené na čelnom skle a neplatné nálepky," informuje Jurikovič.

Zmeny sa týkajú aj zvláštnych výstražných svietidiel oranžovej farby - majákov, ktoré môže používať len stanovený okruh vozidiel. Vyhláška stanovuje aj spôsob ich používania. "Vyhláška tiež upravuje podmienky technickej spôsobilosti vozidiel a podmienky prevádzky zvláštnych vozidiel," uviedol Jurikovič. Podľa toho sa snežné pásové vozidlá, t. j. snežné rolby, snežné ratraky, snežné skútre, môžu používať len ak je povrch cesty pokrytý dostatočne silnou vrstvou snehu alebo ľadu tak, aby sa záberové lišty pásov nedotýkali povrchu cesty. Záprahové vozidlá, bicykle, bicykle s pomocným motorčekom, kolobežky, kolobežky s pomocným motorčekom, vozíky na prepravu osoby s telesným postihnutím, ručné vozíky, motorové ručné vozíky a jednonápravové traktory s prívesom musia použiť za zníženej viditeľnosti vpredu biele a vzadu červené svetlo. Nové pravidlá sa vzťahujú aj na motocyklistov, ktorí musia mať homologizované prilby. "Prilby cyklistov a kolobežkárov musia spĺňať európske normy," informuje hovorca.