Camel Combi CV-24DC
Camel Combi CV-24DC.
Jedným z validátorov s obchodným označením Camel Combi je typ CV-24DC.
Štvrtok, 25. jún 2009, olala
Vyšlo v MikroNews 2/2009


Validátor CV-24DC je schopný odbavit cestujícího s bezkontaktní čipovou kartou nebo označit papírovou jízdenku. Je proto vhodný pro systémy, kde po přechodu na čipové karty stále zůstává potřeba odbavovat náhodné cestující pomocí papírové jízdenky, ale kde již nelze používat původní označovače. Integrace dvou zařízení v jednom šetří prostor ve vozidlech, zjednodušuje vozidlovou kabeláž i architekturu celého systému.

Zařízení ideově navazuje na svého předchůdce – validátor CV-24D. Plášť přístroje zůstal zachován stejně jako typ tiskárny a univerzální držák, ale mechanická konstrukce a hlavně elektronika byly kompletně přepracovány.

Vnitřní mechanická konstrukce vychází z nutnosti umístit v dolní části skříně poměrně masivní jehličkovou tiskárnu s vedením jízdenky a přídržným magnetem. Na elektroniku pak zbyla horní část skříně. Nakonec jsme museli elektroniku rozdělit do dvou patrově uspořádaných desek plošných spojů. Sendvič je pak fixován do dna přístroje.

Celou elektroniku a část tiskárny překrývá na držáku umístěný barevný QVGA displej s úhlopříčkou 5,7“. Protože užití jehličkové tiskárny s sebou přináší nutnost občasné výměny barvicí pásky, řešili jsme přístup ke kazetě s barvicí páskou bez použití nářadí. Nakonec jsme zvolili variantu s posuvným displejem, která je oproti dřívějšímu výklopnému displeji praktičtější a snižuje riziko poškození vnitřní elektroniky při neodborné manipulaci.
Mechanická konstrukce držáku tiskárny dovoluje potisk jízdenek v šířkách 25–82 mm. Různé šířky potiskovaných jízdenek řeší výměnné plastové vložky vstupu, které se montují do univerzálního otvoru ve víku.
Elektronika CV-24DC doznala vůči svému předchůdci zásadních změn. Kvůli jádru ArmCore, které se stalo novým srdcem validátoru, jsme vše úplně přepracovali. Z původní koncepce zbyly pouze vstupní konektor Molex, dvě univerzální rozhraní pro komunikační moduly, optická klávesnice a servisní rozhraní RS-232.
Na první pohled jsou patrné novinky - patice pro moduly SAM, konektory rozhraní USB-DEVICE a USB-HOST (pro nouzové přenosy dat a software), nebo reproduktor místo piezo bzučáku.
Významné je doplnění dvou rozhraní Ethernet 10/100 s možností switchování a rozhraní pro karty MIFARE s režimem Near Field Communication (NFC). Použití Ethernetu umožní zvýšit přenosovou rychlost přibližně 500krát. Společně s nárůstem výkonu a rychlosti přenosu dat došlo i k výraznému navýšení operační i datové paměti. Výkonové obvody jehličkové tiskárny byly doplněny řadičem, čímž se rozšířily možnosti tisku o uživatelsky definované bitmapy a schopnost tisknout různé fonty (tvary písma). Zdroj a vstupní obvody mají také kompletně novou kontrukci, aby se zvýšil rozsah pracovních napětí a odolnost validátoru proti externímu přepětí.

A l t e r - nativně je možné validátor osadit z v u k o v ý m r o z h r a n í m A C 9 7 , které pak u m o ž ň u j e přehrávání z v u k o v ý c h souborů, nejčastěji mp3 a wav. Existují i varianty s dvouřádkovým LCD displejem nebo zcela bez displeje jako pouhý označovač papírových jízdenek. To je výhodné zejména když dopravce ještě nechce zavádět karetní systém, ale v budoucnu chce být na jeho přechod připraven. Změny v SW jsou stejně revoluční, jako změny v konstrukci. Původní lineární program byl nahrazen plnohodnotným operačním systémem (LINUX) a vlastní aplikace odbavení pracuje nad tímto operačním systémem. Z toho vyplývají výhody jako používání standardních služeb systému, souborové uložení veškerých dat, paralelní běh aplikací a v neposlední řadě i různé bezpečnostní mechanismy.
Nové validátory budou v nejbližší době nasazeny v odbavovacím systému v chorvatském Záhřebu a v průběhu října vstoupí do ostrého provozu také v Jihlavě.

autor: Ing. František Šauer
produktový manažer

mikroelektronika.com