Využívanie clearingového systému CARDS EXCHANGE v ČR rastie
Clearingový systém CARDS EXCHANGE je v prevádzke už piaty rok, v súčasnej dobe slúži štyridsiatim subjektom v piatich krajoch ČR. Z českého BUSportálu:
Utorok, 31. marec 2009, dabra
Původně byl využíván u tří dopravců v jediném centru, v současné době slouží čtyřiceti subjektům v pěti krajích ČR. Z toho je 32 dopravců a 8 subjektů mimo dopravu. Clearingový systém zúčtovává nejen transakce prováděné elektronickými peněženkami, ale i předplatními časovými jízdenkami (kupóny). Rozúčtování kupónů je použito ve Středočeském kraji a Pardubickém kraji celkově u šestnácti dopravců. Tuto funkcionalitu poskytuje výhradně clearingový systém CARDS EXCHANGE.

Clearingový systém využívá i systém opencard pro distribuci blacklistů pro devět dopravců Středočeského kraje.

Nárůst v používání bezkontaktních čipových karet (BČK) v dopravě demonstrují i výše uvedené grafy, které ukazují vývoj počtu transakcí a jejich obratů, které clearingový systém CARDS EXCHANGE zpracoval od roku 2006.

Růst počtu transakcí i jejich obratů není dán pouze nárůstem počtu uživatelů clearingového systému (dopravců), ale také rozšiřujícím se využitím BČK.
"Předpokládáme, že v průběhu letošního roku zahájíme rozúčtování pro integrovanou dopravu Libereckého kraje (IDOL) a že zahájíme práce na přesnější kontrole dat, která do clearingu přicházejí využíváním tarifního modulu pro kontrolu vstupních dat."
Bohumír Bartušek ČSAD SVT Praha, s.r.o.