Prehľad vybraných blokových pokút
Výber pokút za porušenie pravidiel nového cestného zákona, platného od 1. februára.
Utorok, 17. február 2009, olala
Nerešpektovanie dopravnej značky
 • Daj prednosť v jazde 60 € (1 807,56 Sk)
 • Rozsvieť svetlá 60 € (1 807,56 Sk)
 • Zákaz vjazdu 60 € (1 807,56 Sk)
 • Zákaz predchádzania 60 € (1 807,56 Sk)
 • Prejazd cez križovatku na signál STOJ! 150 € (4 518,90 Sk)
 • Ostatné dopravné značky 30 € (903,78 Sk)
 • Neuposlúchnutie pokynov policajta 60 € (1 807,56 Sk)
 • Používanie antiradaru 150 € (4 518,90 Sk)
 • Prevádzkovanie vozidla s antiradarom 100 € (3 012,60 Sk)
Základné povinnosti vodiča
 • Vedenie vozidla bez platných dokladov 50 € (1 506,30 Sk)
 • Ohrozenie chodcov na ceste, na ktorú sa odbočuje 60 € (1 807,56 Sk)
 • Ohrozenie cyklistov na priechode pre cyklistov 60 € (1 807,56 Sk)
 • Prekážanie v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám 30 € (903,78 Sk)
 • Bezdôvodné zníženie rýchlosti alebo náhle zastavenie 60 € (1 807,56 Sk)
 • Používanie mobilného telefónu za jazdy 60 € (1 807,56 Sk)
 • Používanie hanlivých gest 30 € (903,78 Sk)
 • Vyhadzovanie predmetov z vozidla 30 € (903,78 Sk)
 • Obťažovanie hlukom či rozstrekovaním kaluží 60 € (1 807,56 Sk)
 • Porušenie zákazu jazdy mimo ciest 150 € (4 518,90 Sk)
Používanie bezpečnostných pásov
 • Nepripútanie sa bezpečnostným pásom 60 € (1 807,56 Sk)
Spôsob jazdy
 • Jazda po nesprávnej strane vozovky alebo pruhu
 • V neprehľadných miestach ako sú napr. zákruty 100 € (3 012,60 Sk)
 • Ak dôjde k ohrozeniu bezpečnosti 150 € (4 518,90 Sk)
 • Jazda po krajnici 150 € (4 518,90 Sk)
Jazda v jazdných pruhoch
 • Bezdôvodná jazda v inom ako pravom pruhu 60 € (1 807,56 Sk)
 • Auto nad 3,5 tony mimo pruhu pri pravom okraji vozovky 60 € (1 807,56 Sk)
 • Nedanie prednosti pri striedaní pruhov 100 € (3 012,60 Sk)
 • Ohrozenie vodiča pri obchádzaní prekážky v jazdnom pruhu 60 € (1 807,56 Sk)
Jazda v mimoriadnych prípadoch
 • Bezdôvodná jazda pozdľž nástupného ostrovčeka vľavo 60 € (1 807,56 Sk)
 • Obmedzenie jazdy električky v električkovom páse 50 € (1 506,30 Sk)
 • Ohrozenie jazdy električky na električkovom páse 60 € (1 807,56 Sk)
 • Bezdôvodná jazda vo vyhradenom pruhu 30 € (903,78 Sk)
 • Nedanie prednosti pripájajúcemu sa autobusu 50 € (1 506,30 Sk)
 • Nezastavenie za MHD, ktoré zastavilo na zastávke 60 € (1 807,56 Sk)
 • Ohrozenie osoby vystupujúcej z MHD na zastávke 60 € (1 807,56 Sk)
Rýchlosť jazdy
Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti
 • O viac ako 10 km/h 50 € (1 506,30 Sk)
 • O viac ako 20 km/h 100 € (3 012,60 Sk)
 • O viac ako 30 km/h 200 € (6 025,20 Sk)
 • O viac ako 40 km/h 300 € (9 037,80 Sk)
 • O viac ako 50 km/h 400 € (12 050,40 Sk)
 • O viac ako 60 km/h 500 € (15 063 Sk)
 • O viac ako 70 km/h 650 € (19 581, 90 Sk)
Znamenie o zmene smeru jazdy
 • Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy 60 € (1 807,56 Sk)
Osvetlenie vozidiel
 • Jazda bez rozsvietených stretávacích svetiel 60 € (1 807,56 Sk)
 • Neosvetlené stojace auto za zníženej viditeľnosti 60 € (1 807,56 Sk)
Osobitosti premávky na diaľnici a rýchlostnej ceste
 • Jazda rýchlosťou pod 80 km/h a v obci pod 65 km/h 60 € (1 807,56 Sk)
 • Používanie diaľnice iným účastníkom premávky 60 € (1 807,56 Sk)
 • Vchádzanie na diaľnicu mimo určených miest 60 € (1 807,56 Sk)
 • Jazda bez nálepky - auto do 3,5 tony 95 € (2 861,97 Sk)
 • Jazda bez nálepky - auto od 3,5 do 12 ton 550 € (16 569,30 Sk)
 • Jazda bez nálepky - auto nad 12 ton 900 € (27 113,40 Sk)
Nedanie prednosti vozidlám idúcim v priebežných pruhoch pri vchádzaní
 • Ohrozená bezpečnosť a plynulosť premávky 100 € (3 012,60 Sk)
 • Otáčanie a cúvanie na miestach, kde je to zakázané 60 € (1 807,56 Sk)
Prekážka cestnej premávky
 • Neodstránenie spôsobenej nebezpečnej prekážky 60 € (1 807,56 Sk)
 • Neoznačenie prekážky 60 € (1 807,56 Sk).
Preprava osôb
 • Prekročenie povoleného počtu prepravovaných osôb 60 € (1 807,56 Sk)
 • Vyhadzovanie predmetov z vozidla 60 € (1 807,56 Sk)
 • Nedodržanie pri preprave osôb v ložnom priestore nákladiaka 60 € (1 807,56 Sk)
POKUTA ZA ALKOHOL V SPRÁVNOM KONANÍ
Pri závažnejších porušeniach pravidiel cestného zákona alebo dopravných nehodách policajti nevyberajú blokové pokuty, ale postupujú vec na správne konanie na dopravný inšpektorát. Týka sa to jazdy pod vplyvom alkoholu či prípadu, keď sa vodič odmietne podrobit vyšetreniu, či jazdil pod vplyvom omamnej látky.

PRIESTUPOK POKUTA
 • Jazda pod vplyvom alkoholu ...............200 až 1 000 € (6 025 - 30 126 Sk)
 • Jazda pod vplyvom omamných látok ...200 až 1 000 € (6 025 - 30 126 Sk)
 • Ak vodič odmietne dychovú skúšku .....300 až 1 300 € (9 038 - 39 163 Sk)
 • Útek z miesta dopravnej nehody ............................do 1 300 € (39 163 Sk)