Predstavujeme... trochu netradične...
... alebo skúsenosť s jedným autobusom.
Štvrtok, 13. apríl 2006, olala
Do redakcie BUSportálu sme dostali nasledovné fotografie autobusu značky King Long Higer S8 čínskej produkcie. Takto vyzerá po 15 mesiacoch prevádzky.
Informácie rozšírime.