Vyšlo nové číslo odborného mesačníka Kilometer
Z jeho obsahu vyberáme:
ČESMAD Slovakia za mesiac
- Z 15. zasadnutia Prezídia Združenia ČESMAD Slovakia v Nových Zámkoch
- Zmeny v členskej základni
Pondelok, 13. február 2006, olala
- Pozvánka na ples
- Uplatnenie DPH zo slovenských diaľničných nálepiek od 1.1.2006
- Odpovede na diskusné otázky z plenárneho zhromaždenia
ČESMAD Slovakia informuje
- Nové pravidlá platné pre dočasný dovoz cestných vozidiel v Bielorusku
- V Španielsku povinné digitálne tachografy
Dopravné informácie
- Zásady na používanie licencií CEMT v roku 2006
- Zákazy jázd v Európe v mesiacoch február – marec
- Aktuálny termín zavedenia digitálnych tachografov
- Ceny diaľničných nálepiek na rok 2006
- Ceny PHM
Ekonomické informácie
- Daň z motorových vozidiel na rok 2006 v jednotlivých VÚC
Analýza
- Analýza štruktúry nákladných automobilov v SR z hľadiska ich environmentálnej prijateľnosti
Právnik radí
- Právne predpisy týkajúce sa cestnej dopravy
Vzdelávanie
- Školenia I. štvrťrok 2006
Z kuchyne importérov
- Nové prvky zvyšujúce bezpečnosť a výkonnosť
- Zmeny vo vedení Scania Slovakia
- Nový náves Schmitz Cargobull možno naložiť na vlak