Vyšlo nové číslo časopisu Kilometer
- informačného spravodaja združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky. Z jeho obsahu vyberáme:
Piatok, 20. január 2006, olala
ČESMAD Slovakia za mesiac
Zo 14. zasadania Prezídia Združenia ČESMAD Slovakia v Banskej Bystrici.
Zmeny v členskej základni
Preprava tovarov s vysokou hodnotou MHR/HVG v Bulharsku
Zo zasadnutia zmiešanej komisie Slovensko-Srbsko a Čierna Hora
Vo Valticiach spoločne zasadali Prezídiá ČESMADu Slovakia a ČESMAD-u Bohemia
Z 15. plenárneho zhromaždenia dopravcov v Banskej Bystrici
ČESMAD Slovakia oznamuje
Povinná záruka pri preprave tovaru s vysokou hodnotou MHR/HVG
Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave
Zo zasadnutia pracovnej skupiny CEMT
Dopravné informácie
Ceny pohonných látok v Európe
Zákazy jázd v Európe
Informácia k termínu zavedenia digitálnych tachografov v EÚ
Právnik radí
Právne predpisy týkajúce sa cestnej dopravy
Viete, že...
SLOVDEKRA-líder v oblasti kontrol a skúšok vozidiel
Nová služba spoločnosti GEFCO
Z kuchyne importérov
Iveco Road Show naprieč Talianskom sa začala Trucknology Roadshow
Admiral flotily: DAF XF 105
Nový rad autobusov a autokarov Scania
Jednoduchšia jazda po meste
Krása mobilnej reklamy