Solaris získal ocenenie za aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti
Aktivity Solaris Bus & Coach S.A. v oblasti spoločenskej zodpovednosti posudzoval týždenník "Polityka", poradenská firma Deloitte a Fórum zodpovedného podnikania.
Štvrtok, 31. máj 2018, olala
Činnosť podnikov v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR - Corporate Social Responsibility) bola skúmaná už po siedmykrát, ocenených bolo 66 firiem, pôsobiacich po celom Poľsku.

Do tohtoročnej súťaže sa prihlásilo 115 subjektov. Záujemcovia o ocenenie, odpovedali v dotazníku, vypracovaného v súlade so všeobecnými zásadami medzinárodnej normy spoločenskej zodpovednosti firiem ISO 26000. Hodnotené aspekty sa týkali: ochrany životného prostredia, podnikovej správy a riadenia, ľudských práv, správania voči zamestnancom, starostlivosti o zákazníkov, obchodnej integrity a sociálnych záväzkov.

Činnosť Solarisu v oblasti spoločenskej zodpovednosti boli hodnotená vysoko a získal ocenenie CSR Silver Leaf.

"V Solarise sa venujeme spoločenskej zodpovednosti od doby, kedy tieto aktivity ešte neboli nazvané CSR. Je to náš prirodzený postoj, ktorý je v súlade s hodnotami našej spoločnosti," povedala Solange Olszewska, predsedníčka predstavenstva. "Som takisto veľmi rada, že na celonárodnej úrovni boli uznané naše projekty, ako napríklad: Patronátna trieda, Duálne vzdelávanie, či školenia "Bezpečný vodič". Trvalým prvkom našej stratégie je taktiež Nadácia Zeleného jazvečíka a vlastná materská škôlka.

Skúsenosti Solarisu v oblasti spoločenskej zodpovednosti sú v krajine jedinečné. Spoločnosť sa stará o výchovu mladých ľudí, už viac ako 11 rokov spolupracuje so školami v Murowana Goślina a Swarzędz. Spolu s Technologickou univerzitou v Poznani môžu študenti absolvovať duálne štúdium Okrem toho už viac ako 7 rokov funguje "Nadácia zeleného jazvečíka - na pomoc bezbranným", ktorá už poskytla pomoc viac ako sto fyzickým osobám alebo organizáciám. Vo firemnej škôlke "Pod Zeleným jazvečíkom", ktorá tento rok oslávi 6. narodeniny, dostáva každodennú starostlivosť viac ako 30 detí zamestnancov Solarisu. Od roku 2005 máme zavedený program "Bezpečný vodič", ktorého cieľom je zvýšenie úrovne vedomostí a zručností vodičov a tým aj bezpečnosti ostatných účastníkov cestnej premávky. Tréning už absolvovalo viac ako 1 000 vodičov. Za zmienku stojí, že tieto opatrenia sú súčasťou cieľov trvalo udržateľného rozvoja, zahrnuté do programu pre Udržateľný rozvoj 2030 pre 193 členských štátov OSN, ktorý bol prijatý v roku 2015.

Solaris Bus & Coach S.A.