Konferencia „Elektrické autobusy pre mesto“
Konferencie „Elektrické autobusy pro město“ v Prahe majú tradične medzinárodné obsadenie – prezentujúci Dr. Mikolaj Bartłomiejczyk z Poľska. Foto © Smartcityvpraxi.cz.
Ďalší
Slovenská premiéra nadväzuje na úspešnú českú sériu a prvýkrát v oboch krajinách predstaví unikátnu technológiu.
Streda, 02. máj 2018, olala
Konferencia „Elektrické autobusy pre mesto“, sa koná 5. 6. 2018 v Nitre v areáli Turancar ako sprievodný program veľtrhu BUS SHOW 2018. Usporiadateľom konferencie je česká konzultačná firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, ktorá sa špecializuje na podporu konceptu inteligentných miest – smart city – a čistej mestskej mobility.

Elektrickými autobusmi tu rozumieme predovšetkým batériové elektrobusy, ale tiež trolejbusy s batériovými zásobníkmi energie pre nezávislú prevádzku (tzv. parciálne trolejbusy), plug-in hybridné autobusy (teda elektrobusy doplnené o dieslovo-hybridný pohon) alebo palivočlánkové elektrobusy, kombinujúce batérie s vodíkovými palivovými článkami. Táto konferencia predstavuje elektrické autobusy nie iba ako vozidlá, ale ako ucelené dopravné systémy v kontexte smart city. Aby bola ich prevádzka nielen ekologická, ale aj efektívna, nie je možné totiž jednoducho nahradiť dieselový autobus elektrickým „kus za kus“, ale je potrebné pripraviť a implementovať ucelený projekt elektrických autobusov, zahrňujúci optimálny výber vozidiel a energetickej infraštruktúry s podporou ostatných moderných technológií a prevádzkových opatrení.

Predmetom konferencie „Elektrické autobusy pre mesto“ sú jednak nové technológie pre elektrické autobusy a prevádzkové skúsenosti s nimi a jednak prostriedky a spôsoby financovania, keď okrem európskych dotácií je stále viac potrebné rozvíjať aj národné zdroje alebo rozmanité bankové nástroje a „alternatívne“ obchodné modely.

Táto konferencia nadväzuje na svoju českú verziu „Elektrické autobusy pro město“, ktorá prebehla v uplynulých rokoch už šesťkrát a stala sa tradičným sprievodným programom veľtrhu Czechbus v Prahe. Od samého začiatku sa vyprofilovala ako celkom ojedinelá prezentačná a vzdelávacia akcia aj ako miesto vzájomnej výmeny aktuálnych skúseností medzi profesionálmi z elektrickej osobnej dopravy. Jej organizátorom nie je konferenčná agentúra, ale odborná konzultačná firma udržujúca úzky kontakt s dopravcami a ich profesijným združením aj s municipalitami, organizátormi hromadnej dopravy a ďalšími zainteresovanými osobami a organizáciami. To je zárukou stabilne vysokej odbornej úrovne konferencie, vďaka ktorej si táto akcia medzi ľuďmi z odboru vydobyla svoje miesto a rešpekt.

Konferencia „Elektrické autobusy pre mesto“ sa koná pod záštitou mesta Nitra, s ktorým usporiadateľ spolupracuje pri vytváraní konceptu smart city, a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktoré zastrešuje Integrovaný regionálny operačný program (IROP). K téme financovania projektov z IROP bude mať zástupca tohto ministerstva na konferencii stručný príspevok. Záštitu konferencii ďalej udelilo Združenie prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách Slovenskej republiky a Dopravný podnik mesta Košice.

Priemyselnými partnermi konferencie sú spoločnosti ABB, Škoda Electric, Volvo a Chariot Motors. Posledný menovaný partner z Bulharska predstaví na konferencii slovenskú aj českú premiéru - systém priebežne nabíjaných elektrobusov, pri ktorých ako zásobník energie neslúži batéria, ale superkapacitory, ktoré už teraz úspešne slúžia napríklad v Srbsku, v Izraeli alebo v Rakúsku. O ďalšom partnerstve a záštite sa rokuje.

Priebežne aktualizované informácie o konferencii „Elektrické autobusy pre mesto“ nájdete na jej stránke TU.

Ďalšie informácie vám radi poskytnú:
Ing. Pavla Slavíková – manažérka konferencie, e-mail: pavla.slavikova@smartcityvpraxi.cz
Ing. Jakub Slavík, MBA – odborný garant konferencie, e-mail: jakub.slavik@smartcityvpraxi.cz

BUS SHOW 2018
Konferencie sú zároveň miestom živej výmeny názorov – pri mikrofóne technický riaditeľ Dopravného podniku hl. m. Prahy Jan Šurovský. Foto © Smartcityvpraxi.cz.
Konferencie majú aj pozornosť médií – odborný garant konferencie a majiteľ konzultačnej firmy Jakub Slavík v rozhovore pre stanicu Praha TV. Foto © Smartcityvpraxi.cz.