Beat The Traffic X: online hra pre podporu mestskej mobility
Beat The Traffic X: moovel lab podporuje diskusie o mestskej mobilite. Online hrou.
Štvrtok, 12. apríl 2018, olala
moovel lab, výskumná skupina moovel Group, dcérskej spoločnosti Daimler pre mobilitu, predstavila nový projekt. Online hru - Beat The Traffic X, ktorá umožňuje hráčom meniť vozidlá na iné prvky. Hra je založená na prevádzkových údajoch z 11 medzinárodných miest, ktoré boli získané pomocou tzv. otvorenej dátovej kamery. S hrou Beat The Traffic X chce moovel lab pozvať na diskusiu o kvalite života v mestách.

Na beatthetraffic.moovellab.com sa hráči zapájajú do dopravných situácií v 11 medzinárodných mestách - od Los Angeles po Berlín, Moskvu, Nové Dillí a Tokio. Úlohou hráča je kliknúť na vozidlá a premeniť ich na alternatívne prvky, ako sú jednorožce, dúhy a stromy, a dosiahnuť tak vysoké skóre bodov. Na konci hry sa zobrazí počet autobusov, ktoré by boli potrebné na prepravu ľudí sediacich v premenených vozidlách.

Hra je založená na dopravných videách, zaznamenaných pomocou otvorenej dátovej kamery. Zhromaždené údaje môžu zároveň využiť mestá v meraní kvantitatívnych objemov dopravy, umožnia analýzu dopravných tokov a podnikanie krokov pre optimalizáciu prevádzky. Otvorené dáta, t. j. voľne prístupné informácie, môžu prispieť k rozvoju existujúcich mestských centier v mestách a uľahčiť využívanie výhod dopravnej siete.

S hrou Beat The Traffic X, moovel lab podporuje spoločenský diskurz o tom, čo robí mestá obývateľnými. Ako by mali vyzerať mestá budúcnosti, koľko priestoru by sa malo prideliť motorizovanej doprave a aká veľká je miera ochoty prejsť na verejnú dopravu?

S cieľom uspokojiť rastúcu potrebu mestskej mobility pracuje moovel Group na riešeniach, ktoré využívanie verejnej dopravy zjednodušujú. Je to rýchly a jednoduchý nákup cestovných lístkov, ako aj kombinácia rôznych možností mobility v jednej aplikácii. moovel Group pracuje aj na nových formách mobility: od decembra 2017 napríklad moovel testoval v Stuttgarte službu na vyžiadanie Flex Pilot, ktorú v prvej polovici roka 2018 pridá dopravca Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) do verejnej dopravy, ako dodatkovú službu.

TS: daimler.com