Anketa OPTIMAL SLOVAK BUS na veľtrhu BUS SHOW 2018
Anketa je súčasťou programu na interaktívnom dopravnom veľtrhu BUS SHOW zdravá doprava 2018.
Štvrtok, 15. marec 2018, olala
A) OPTIMAL SLOVAK BUS – LINES
B) OPTIMAL SLOVAK BUS – CITY


Optimálne autobusy pre linkovú a mestskú dopravu sa vyhodnotia na základe tajného hlasovania poroty, zloženej z novinárov, dopravných odborníkov, zástupcov štátnej správy, študentov a dizajnérov. Hodnotiaci výsledok môže byť celkom odlišný, než sú výsledky skutočných výberových konaní.

Predstavte aj vy optimálne autobusy a trolejbusy pre slovenskú verejnú dopravu. Ukážte, že práve váš autobus, alebo trolejbus je tým skutočne najlepším variantom pre hromadnú dopravu na Slovensku.

Anketa pravdepodobne ukáže, že tým najdôležitejším parametrom pre skutočne optimálne autobusy alebo trolejbusy nemusí byť vždy najnižšia obstarávacia cena, ale tzv. skutočná úžitková hodnota autobusu. V hodnotení by mali byť zohľadnené nielen výborné technické parametre, celkové spracovanie, ekonomická prevádzka a jazdné vlastnosti vozidla, ale aj prínos pre ekológiu, kvalitu životného prostredia, čistotu ovzdušia a určite aj estetické stvárnenie celkového dizajnu vonkajších častí karosérie a interiéru. Skutočne optimálne vozidlá verejnej dopravy by mali byť svojím vyhotovením prívetivé pre cestujúcich, pohodlné, tiché, bezbariérové. V hodnotení poroty by sa mali premietnuť názory o možnostiach prirodzeného včlenenia vozidiel verejnej dopravy do urbanistických štúdií a návrhov slovenských miest.

Organizátori ankety hľadajú autobusy a trolejbusy, ktoré budú tým najefektívnejším riešením, vozidlá s vysokou pridanou hodnotou. Vozidlá, pri ktorých budú ich prevádzkové vlastnosti rovnaké po celý čas ich životnosti a s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Do hodnotenia v ankete môžu byť zaradené linkové a mestské autobusy bez rozdielu pohonu, dieselové, elektrické, aj na zemný plyn (CNG).

Anketa sa uskutoční 5. 6. 2018 a výsledky budú zverejnené na večernom stretnutí vystavovateľov na veľtrhu BUS SHOW v hale 2 dňa 6.6.2018.

Prihlášky autobusov do ankety je možné podávať najneskôr do 5.4.2018 na adresu: redakce@praha-tip.cz
Obratom Vám budú zaslané všetky ďalšie informácie a podmienky účasti na ankete.

Informácie o veľtrhu BUS SHOW na: www.busshow.eu