Pred 110 rokmi začala prevádzku prvá autobusová linka v Prahe
Sobota 7. marca 1908, 8.00 hodín ráno, Nerudova ulica a nechápavé pohľady prítomných občanov Kráľovského hlavného mesta Prahy, ktoré mieria na jediné vozidlo - autobus. Prvýkrát v histórii smeruje k Pražskému hradu.
Piatok, 23. február 2018, olala
Práve v tento deň bola totiž zahájená prevádzka prvej autobusovej linky v Prahe. Paradoxom je, že prvá autobusová linka nemala žiadne označenie (tabule s názvami staníc boli doplnené pravdepodobne dodatočne). Aj napriek tomu dokázala na trase z Malostranského námestia na Pohořelec obslúžiť 9 staníc. Linka bola v prevádzke denne od 6.00 hod do 22.15 hod s intervalom 15 minút.

A aký bol vôbec dôvod na to, aby bola v Prahe zriadená autobusová prevádzka?

Cieľ vtedajšieho vedenia Elektrických podnikov kráľovského hlavného mesta Prahy (dnešný DPP) bol jediný - obslúžiť celú Prahu, a to vrátane miest a obcí v jej najbližšom okolí. Úloha, ktorá na papieri vyzerala jednoducho. Prax však čoskoro ukázala, že to také jednoduché nebude. Jedným z najväčších problémov bola práve obslužnosť Malej Strany a Hradčian, kde nepriaznivý sklon Nerudovej ulice (až 122 ‰) znamenal veľkú komplikáciu.

Dokonca sa uvažovalo o vybudovaní pozemných lanových dráh, či ozubnicovej elektrickej dráhy, z rôznych dôvodov však nebolo možné ani jeden projekt realizovať.

Poslednou možnosťou tak zostali autobusy, ktoré práve v sobotu 7. marca 1908 vyšli prvýkrát ústrety žiarivej budúcnosti. Tá však bola veľmi krátka. Z dôvodu častých porúch a niekoľkých nehôd došlo v stredu 17. novembra 1909 k ukončeniu autobusovej prevádzky, na pokračovanie ktorej si museli Pražania počkať takmer 16 rokov.

TS: dpp.cz