Pozvánka na odbornú konferenciu 'Elektrické autobusy pre mesto'
Organizátor srdečne pozýva na odbornú konferenciu, ktorá sa uskutoční v rámci sprievodného programu veľtrhu BUS SHOW 2018, 5. júna 2018 v Nitre.
Piatok, 26. január 2018, olala
Konferencia "Elektrické autobusy pre mesto" sa koná 5. 6. 2018 v areáli spoločnosti TURANCAR v Nitre, ako sprievodný program veľtrhu BUS SHOW 2018.

Konferenciu "Elektrické autobusy pre mesto" organizuje česká konzultačná firma Ing. Jakub Slavík, MBA - Consulting Services. Táto konferencia nadväzuje na svoju českú verziu "Elektrické autobusy pro město", ktorá prebehla v uplynulých rokoch už šesťkrát a stala sa tradičným sprievodným programom veľtrhu CZECHBUS v Prahe.

Od samého začiatku sa táto konferencia, ktorej sa každoročne zúčastňuje okolo 150 odborníkov z oblasti verejnej dopravy a jej dodávateľského priemyslu, sa vyprofilovala ako úplne ojedinelá prezentačná a vzdelávacia akcia, aj ako miesto vzájomnej výmeny aktuálnych skúseností medzi profesionálmi z elektrickej osobnej dopravy. Vďaka svojmu zameraniu na konkrétnu tému, konkrétnych prezentujúcich a konkrétne publikum sa táto konferencia stala prostriedkom priamej komunikácie medzi výrobcami elektrobusov a trolejbusov (vrátane ich komponentov a infraštruktúry) a ich prevádzkovateľmi a užívateľmi. V neposlednom rade tu hrajú dôležitú úlohu aj zástupcovia inštitúcií, ktoré rozhodujú o financovaní tejto dopravy, alebo majú v tomto ohľade aktuálne a spoľahlivé informácie.

Správu s minulého ročníka konferencie vrátane prezentácií "Elektrické autobusy pre mesto VI", ktorá sa konala v Prahe, nájdete: TU.

Predmetom konferencie sú jednak nové technológie pre elektrické autobusy a prevádzkové skúsenosti s nimi, a jednak prostriedky a spôsoby financovania hotových produktov, ale aj rozvojových projektov. Okrem spolufinancovania z európskych investičných dotácií pritom prichádzajú čoraz viac k slovu rozmanité bankové nástroje a "alternatívne" obchodné modely využívajúce spoluprácu verejného a súkromného sektora, ktorú podporujú aj európske orgány.

Organizátorom konferencie nie je konferenčné agentúra, ale odborná konzultačná firma, ktorá udržuje úzky kontakt s dopravcami a ich profesijným združením, s municipalitami, organizátormi hromadnej dopravy a ďalšími zainteresovanými osobami a organizáciami. To je zárukou stabilne vysokej odbornej úrovne konferencie, vďaka ktorej si táto akcia medzi ľuďmi z odboru vydobyla svoje miesto a rešpekt.

Konferencia sa koná pod záštitou primátora mesta Nitra, DP Košice a Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách Slovenskej republiky.

Vstup na konferenciu je po záväznej registrácii a potvrdení registrácie zdarma. Ďalšie podrobnosti, aktuálny program a registráciu na konferenciu nájdete: TU.