MHD v Prievidzi zabezpečí do konca tohto roka staronový dopravca
Mestskú hromadnú dopravu (MHD) v Prievidzi aj tento rok zabezpečuje SAD Prievidza.Dopravcu na výkon služby vo verejnom záujme vybrala samospráva prostredníctvom súťaže.
Utorok, 23. január 2018, olala
(TASR) - So staronovým dopravcom uzavrela radnica zmluvu na obdobie jedného roka, od 1. januára do 31. decembra 2018, vyplýva z oznámenia o výsledku verejnej súťaže, ktoré uverejnila samospráva v týchto dňoch vo vestníku verejného obstarávania.

Spoločnosť SAD Prievidza, a.s., bude MHD zabezpečovať v rozsahu 1.471.983 tarifných kilometrov a pri cene 1,78 eura za jeden tarifný kilometer s primeraným ziskom, čo predstavuje sumu vo výške 2.620.129,74 eura.

Prievidzská firma, ktorá vykonáva službu vo verejnom záujme na území Prievidze a Bojníc už dlhodobo, predložila ponuku do súťaže ako jediná. Súťaž samospráva okresného mesta nezrušila, keďže podľa nej ide o špecifický predmet zákazky a lehotu plnenia, ktoré realizuje obmedzený počet poskytovateľov. Vzhľadom na zabezpečenie služby pre občanov, ako i splnené náležitosti vo výzve a súťažných podkladoch, ponuku preto prijala.

O tom, že samospráva vyhlási súťaž na dopravcu MHD na preklenovacie obdobie tohto roka, informovala radnica už skôr. Opatrenie súvisí s projektom dopravnej obslužnosti i prípravou verejného obstarávania na dopravcu na území Prievidze na ďalšie roky podľa tohto projektu, uviedol ešte vlani viceprimátor Prievidze Ľuboš Maxina.

Zmluva so súčasným dopravcom skončí Prievidzi 31. decembra 2018. Ďalšiu verejnú súťaž na dopravcu na desať rokov pre Prievidzu a Bojnice plánuje prievidzská radnica vyhlásiť asi v polovici februára.