Prievidza pripravuje súťaž na nového dopravcu MHD
Samospráva Prievidze už pripravuje súťaž na nového dopravcu mestskej hromadnej dopravy (MHD). Službu vo verejnom záujme bude na území Prievidze i Bojníc vykonávať desať rokov.
Piatok, 29. december 2017, olala
(TASR) - Z predbežného oznámenia, ktoré uverejnila prievidzská radnica vo vestníku verejného obstarávania vyplýva, že dopravca bude zabezpečovať MHD na obdobie desiatich rokov od 1. januára 2019 do 31. decembra 2028 v predpokladanom objeme 14.624.610 tarifných kilometrov.

Celkovú hodnotu za službu samospráva odhadla na 21 693 171,50 eura bez DPH.

V súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie môže mesto zmluvu na poskytovanie služby vo verejnom záujme predĺžiť najviac o 50 %, teda na obdobie 15 rokov. V tomto prípade by išlo o objem 21 936 915 tarifných kilometrov a hodnotu 32 539 757,25 eura bez DPH.
V zmysle oznámenia vo vestníku plánuje mesto súťaž na nového dopravcu MHD vyhlásiť asi v polovici februára budúceho roka.