Nové produkty, služby a technológie na IT-TRANS 2018
Multimodálna doprava. Mestská mobilita dnes pozostáva z rôznych služieb, ktoré dopĺňajú verejnú dopravu. Sú to dobre zavedené varianty, ako napríklad zdieľanie bicyklov, či zdieľanie vozidiel.
Streda, 20. december 2017, olala
Súvisiace články:
Digitalizácia a koncept Smart City
Nové produkty, služby a technológie


Integrované mobilné platformy, napríklad koncepcia Mobility-as-a-Service (MaaS), spájajú celý rad ponúk mobility do jedného balíka. V budúcnosti budú k množstvu multimodálnych, prepojených a zdieľaných služieb mobility, pridávať ďalšiu možnosť aj autonómne vozidlá. Na IT-TRANS bude prítomných približne 250 vystavovateľov z viac ako 30 krajín, vrátane poskytovateľov vyššie spomenutých technológií a riešení pre multimodálnu dopravu. Šiesty ročník medzinárodnej konferencie a výstavy o inteligentných systémoch mestskej dopravy sa uskutoční v priestoroch Karlsruhe Trade Fair Centre od 6. do 8. marca 2018.
Multimodálne a flexibilné riešenia od spoločnosti moovel
moovel Group GmbH, dcérska spoločnosť Daimler AG, vyvinula operačný systém pre mestskú mobilitu, ktorý ponúka prístup k viacerým službám súvisiacim s mobilitou - digitálnym, prepojeným, aj na vyžiadanie. Na IT-Trans vystaví svoje produkty: moovel app, moovel transit a moovel on-demand.

moovel on-demand je nová služba pre mobilitu, ponúkaná spoločnosťou moovel Group GmbH, s inteligentným riadením cesty a trasami, ktoré sa neustále prepočítavajú a aktualizujú pomocou údajov o premávke v reálnom čase. S využitím pokročilých algoritmov umožňuje prevádzkovateľom dopravy efektívnejšie riadiť ich prevádzku. Ak majú viacerí ľudia záujem o podobnú cestu, algoritmy spájajú požiadavky tak, aby jedno vozidlo zdieľali viacerí cestujúci (spolujazda). Trasy sú zodpovedajúco dynamické s časom jazdy a príchodu, ako aj so východzím bodom a koncovým zastavením, ktoré sa prepočítavajú individuálne.

moovel transit poskytuje riešenia pre dopravné inštitúcie a agentúry po celom svete. Sú to produkty, ktoré umožňujú mobilné odbavenie prostredníctvom inteligentného telefónu, možnosť integrácie ďalších služieb mobility, ako je napríklad "carsharing", či prenájom bicyklov do jednej aplikácie.

V USA je moovel North America popredným dodávateľom mobilných ticketových aplikácií pre dopravné spoločnosti. Aplikácie moovel transit ticketing sú využívané 16 dopravcami vo viacerých US mestách. Od mája 2017 je moovel transit dostupný aj v Európe. Prvým mestom, ktoré využilo riešenie mobile ticketing bolo Karlsruhe. Aplikácia umožňuje nielen vyhľadať a rezervovať lístky na mestského dopravcu KVV, ale zahŕňa aj požičovňu bicyklov Fächerrad. Od leta 2017 je do aplikácie integrovaný aj prevádzkovateľ zdieľania osobných áut Stadtmobil, ako ďalšia možnosť mobility.

Mobilná aplikácia moovel kombinuje mestskú verejnú dopravu s carsharingom od prevádzkovateľov car2go, mytaxi, požičovne bicyklov a Deutsche Bahn. Väčšinu služieb je možné rezervovať a zaplatiť priamo prostredníctvom aplikácie moovel. Od svojho predstavenia v novembri 2015 bolo na dopravné spojenie v Stuttgarte, prostredníctvom aplikácie moovel predaných už viac ako milión cestovných lístkov.

Axon Vibe predstaví platobnú platformu Mobility-as-a-Service (MaaS)
Axon Vibe je kontextová platforma založená na konkrétnej polohe, ktorá detekuje a predpovedá ľudské správanie. Prevádzkovatelia verejnej dopravy využívajú túto technológiu na riadenie mobility svojich zákazníkov z domu do domu, multimodálnu dopravu a mobilitu na vyžiadanie (známu tiež ako Mobility-as-a-Service, alebo MaaS). Axon Vibe spolupracuje s dopravcami celého sveta a s viacerými spôsobmi dopravy (vlak, autobus, električka, trajekt atď.). Táto technológia sa dá ľahko integrovať do existujúcej mobilnej aplikácie dopravcov.

Platforma Axon Vibe prináša:
  • Smart Travel Assistance: Cestujúci majú bezproblémové skúsenosti s dopravou, na základe svojich jedinečných preferencií a kontextu automaticky dostávajú personalizované správy a upozornenia.
  • Bezproblémový Ticketing: inteligentnou analýzou sledovania polohy môžu dopravcovia pochopiť, kde sa cestujúci potrebujú dostať a variujú rôzne dopravné prostriedky (be-in / be-out).
  • Ďalšie výhody: Prediktívna analýza umožňuje kontextový marketing a krížový predaj služieb tretích strán, s cieľom získania nových výnosov pre dopravcov.

Axon Vibe sídli v meste Luzern vo Švajčiarsku, založili ju priekopníci lokalizačných technológií. Má viac ako 100 zamestnancov viacerých disciplín z piatich krajín - Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo, USA, Hongkong a Vietnam.

Výpočet výkonu a dopadu služby Mobility-as-a-Service pomocou modelu PTV MaaS Modeller
Verejná doprava je chrbtovou kosťou dopravnej siete každého mesta. Základom pre rozšírenie systému je ponuka dopravy na vyžiadanie, ako sú zdieľané vozidlá a zdieľané jazdy. Cieľom je dosiahnutie bezproblémovej interakcie medzi rôznymi druhmi dopravy. Predbežné modelovanie nových možností dopravy je kľúčom k úspešnému zavádzaniu obchodných modelov spoločnosti MaaS. Integrácia ďalších flotíl ovplyvňuje celú sieť. Model MaaS Modeller spoločnosti PTV pomáha vypočítať tieto efekty. Softvérové ​​riešenie umožňuje prevádzkovateľom vozového parku určiť, koľko vozidiel by mali vypraviť na cestu, vrátane očakávaných nákladov na údržbu. Pred spustením služby MaaS môžu byť pomocou nástroja PTV tiež modelované a vypočítané dodatočné kľúčové ukazovatele výkonnosti, ktoré berú do úvahy špecifické požiadavky prevádzkovateľov. Technológia je založená na údajoch o premávke v meste a na dopyte, aby sa čo najlepšie využil každý obchodný model.

Optibus predstaví svoje najnovšie riešenia pre plánovanie a prevádzku mestskej hromadnej dopravy
Izraelská spoločnosť Optibus poskytuje dynamickú platformu v reálnom čase, ktorá umožňuje optimálne využitie zdrojov prevádzkovateľov verejnej dopravy a autobusových flotíl. Využíva patentované algoritmy a technológiu založenú na cloudových technológiách, ktoré vyhodnocujú dopyt cestujúcich a neočakávané udalosti, v reálnom čase vykonávajú zmeny, čím zabraňujú akýmkoľvek negatívnym vplyvom.

Riešenia, ktoré vystaví počas IT-TRANS 2018:
  • Optibus OnSchedule - Optimalizácia využívania vozidiel a vodičov
  • Optibus Charge - Plánovanie nabíjania elektrických autobusov
  • Optibus OnDemand - Verejná doprava ako služba
Riešenia Optibus pomáhajú dopravcom priamo ponúkať svojim cestujúcim zdokonalenú a optimalizovanú verejnú dopravu. Vďaka autonómnym vozidlám a prepojeným vozidlám, ktoré sú na vzostupe, tieto riešenia podporujú modely verejnej a zdieľanej dopravy. Integrácia a efektívnosť nových modelov je rozhodujúca pre to, aby bola doprava čo najúčinnejšia. Pripojením niektorých najväčších autobusových dopravcov na medzinárodnej scéne, dokáže Optibus riadiť mobilitu na vyžiadanie budúcnosti.

IT-TRANS