Dopravný podnik mesta Košice vyhlásil tender na nákup nízkopodlažných autobusov
Dopravný podnik mesta Košice, a. s. (DPMK) chce nakúpiť 45 nových vysoko ekologických celonízkopodlažných autobusov pre mestskú hromadnú dopravu (MHD).
Streda, 06. december 2017, olala
SITA - Za štyri roky predpokladá na to vynaložiť predbežne 13,76 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (16,51 mil. eur vrátane DPH).
Ako vyplýva z vyhlásenej verejnej súťaže, zákazka je rozdelená na dve časti - na dodanie tridsiatich trojnápravových autobusov s dĺžkou osemnásť metrov za predpokladanú cenu 10,16 mil. eur a pätnástich dvojnápravových autobusov s dĺžkou dvanásť metrov predbežne za 3,61 mil. eur bez DPH.
Dodávku autobusov plánuje košický dopravný podnik financovať z vlastných prostriedkov, úverov, zo štátneho rozpočtu, prípadne zo zdrojov Európskej únie cez Integrovaný regionálny operačný program (IROP), a to v rámci prioritnej osi Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.

Uchádzači môžu predkladať ponuky do 10. januára, pričom platiť musia minimálne do 31. mája budúceho roka.

Plánované je použitie elektronickej aukcie. Pri vyhodnotení ponúk má celková cena bez DPH relatívnu váhu 98 bodov, prevádzkové náklady na spotrebu energie počas životnosti vozidiel a na emisie oxidu uhličitého (CO2), oxidov dusíka (NOx), bezmetánových uhľovodíkov (NMHC) a tuhých častíc po jednom bode.
Uchádzači majú predložiť zoznam dodávok autobusov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania v hodnote minimálne 1,5 mil. eur bez DPH.

DPMK zároveň vyhlásil verejnú súťaž na modernizáciu vybavovacieho systému v autobusoch MHD. Predpokladaná cena tejto zákazky na tri roky je 2,18 mil. eur bez DPH (2,62 mil. eur s DPH).
Podnik chce nakúpiť 750 čítačiek s označovačom cestovných lístkov a 350 čítačiek s tlačiarňou a platbou debetnou aj kreditnou kartou (EMV platba - Europay/MasterCard/VISA).
"Predmetom zákazky je dodávka zariadení pre samoobslužný výdaj elektronických cestovných lístkov v autobusoch MHD, zvyčajne označované ako čítačky cestovných lístkov. Zariadenie bude slúžiť na označenie skôr zakúpených papierových lístkov, zakupovanie cestovných lístkov z kreditu na BČK (bezkontaktná čipová karta) a pre overenie platnosti skôr zakúpených elektronických lístkov, napríklad pri prestupe," oznámil DPMK. Dodané zariadenia musia byť plne kompatibilné s existujúcim vybavovacím systémom.

Aj túto zákazku chce DPMK financovať z vlastných prostriedkov, úverov, zo štátneho rozpočtu, prípadne zo zdrojov IROP.

Lehota na predkladanie ponúk je 10. januára 2018, dodávateľ má vzísť tiež z následnej elektronickej aukcie.

Obe verejné obstarávania pre dopravný podnik zabezpečuje spoločnosť EkoAuris PLUS, s. r. o., Prešov.