Banská Bystrica získala tisíce eur na strategický dokument pre dopravu
Riešiť bude presun obyvateľov za prácou, kultúrou, športom, a to s návrhom zníženia individuálnej automobilovej dopravy, uviedol primátor.
Pondelok, 27. november 2017, olala
(TASR) – Vedenie mesta intenzívne rieši nárast individuálnej dopravy viacerými spôsobmi. Jedným z nich je získané prvenstvo spomedzi všetkých samospráv vďaka vypracovaniu Inštitucionálneho plánu mobility pre zamestnancov banskobystrického mestského úradu v rámci projektu MOVECIT, financovaného z programu Interreg Stredná Európa 2014-2020. Konštatovala to hovorkyňa primátora mesta pod Urpínom Zdenka Marhefková. Podľa nej ďalšou aktivitou v tejto oblasti je spracovanie špecifického dokumentu Plán udržateľnej mobility funkčného územia Banskej Bystrice (PUM).

"Pozitívnou správou je, že na vytvorenie tohto strategického dokumentu sme získali nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške približne 800.000 eur. Riešiť bude presun obyvateľov za prácou, kultúrou, športom, a to s návrhom zníženia individuálnej automobilovej dopravy a dôrazom na maximálne využitie udržateľných ekologických foriem prepravy," zdôraznil primátor Ján Nosko.

Súčasťou PUM budú aj dopravné moduly či riešenia križovatiek. Cieľom magistrátu je do procesu spracovania dokumentu zapojiť verejnosť.

"Práve preto sme sa rozhodli pre participatívnu tvorbu PUM. V spolupráci s Nadáciou Ekopolis sme získali finančné prostriedky, ktoré použijeme na aktivity zamerané na zapájanie obyvateľov do rozhodovania o veciach verejných. Potrebujeme poznať, ako využívajú rôzne druhy dopravných prostriedkov, ich názory na riešenie dopravy v meste s vplyvom na životné prostredie. Projekt sa bude realizovať s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a je financovaný z Operačného programu Efektívna verejná správa," doplnil Vladimír Brieda, vedúci oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov.