Posilnenie štruktúry Daimleru na úroveň novej éry
Predstavenstvo Daimleru odsúhlasilo prvé kroky pre posilnenie štruktúry a podnikateľskej zodpovednosti svojich troch obchodných oblastí ako právne samostatných jednotiek.
Pondelok, 20. november 2017, olala
Po Daimler Financial Services, ktorá ho už získala, majú status právnej samostatnosti nadobudnúť tiež obchodné jednotky Mercedes-Benz Cars & Vans, ako aj Daimler Trucks & Buses. Naďalej majú sídliť na území Nemecka. Rovnako sa pritom zachovajú počty doterajších pracovných miest.

„Nevyhnutným predpokladom trvalej konkurencieschopnosti a trvalo udržateľnej ziskovosti je neustále zlepšovanie a schopnosť rýchleho prispôsobenia meniacemu sa prostrediu – nielen na technologickej a kultúrnej, ale aj štrukturálnej úrovni“, pripomína Dr. Dieter Zetsche, predseda predstavenstva Daimler AG a vedúci Mercedes-Benz Cars a pokračuje: „Uplatňujeme našu stratégiu pokroku a na tomto podklade sme sa rozhodli, že dôkladne overíme nové usporiadanie divízií nášho podniku, aby sme sa čo najlepšie pripravili na výzvy v novej ére automobilového priemyslu.“

Posilnením štruktúry divízií sa Daimler dôsledne čo najlepšie pripravuje na to, aby ako skupina podnikov aj v budúcnosti dokázal určovať celosvetové kritériá v oblasti produktov a služieb mobility. Daimler zároveň týmto projektom umožní množstvo kooperácií a partnerstiev, zabezpečí potrebné investície do technickej premeny a digitalizácie a reaguje na zmenené správanie zákazníkov, ako aj nestálosť trhov. Počiatočné náklady štrukturálnych zmien koncernu sú vyčíslené na niekoľko sto miliónov eur.

Daimler zároveň chce vo štvrtom štvrťroku tohto roka, v rámci zosúladenia záujmov so zamestnancami, investovať tri miliardy eur z disponibilných aktív do nemeckého dôchodkového fondu.

V prípade, že predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti Daimler prijmú konečné rozhodnutie o zavedení novej koncernovej štruktúry, bude na realizáciu uvedených zmien ešte potrebný súhlas valného zhromaždenia spoločnosti, ktorý je najskôr možný v roku 2019.

Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.