Vychádza číslo 4/2017 časopisu Československý Dopravák
Postupne sa do predaja dostáva štvrté tohtoročné číslo časopisu Československý Dopravák.
Utorok, 14. november 2017, olala
Čitatelia sa v ňom môžu dočítať napríklad o prvých trolejbusoch v prevedení nového Trollina pre Žilinu, predĺžení viedenského metra linky U1, alebo o konci autobusov Karosa radu 900 v Košiciach. Obsiahly príspevok sa venuje nákupu trojčlánkových trolejbusov pre rakúsky Linz (Linz). Tento článok popisuje nielen samotné nové vozidlá s dĺžkou cca 24 m, ale aj zložitú cestu k ich obstaraniu, ktorá bola na svojom začiatku sprevádzaná úvahami o možnom zrušení trolejbusového systému v hlavnom meste Horného Rakúska.

Ďalší obsiahly článok sa venuje napríklad nákupu nových električiek pre Moskvu. Tá zažíva obrovskú obnovu vozového parku vozidlami typu 71-931M, ktoré si objednala v počte 300 kusov. Len v tomto roku bolo týchto električiek odovzdaných prevádzkovateľovi rovných 100. Článok približuje vznik tohto modelového radu vozidiel, ale aj podivný vzostup ich výrobcu na úkor tradičného dodávateľa električiek v Rusku - podniku UKVZ.

O Rusku pojednáva aj článok o rýchlych električkách pre Petrohrad. Zaujímavý systém niekoľkých liniek s novými vozidlami vzniká vďaka súkromným spoločnostiam, ktoré získali licencie na výstavbu a prevádzkovanie tratí v Krasnogvardejskom rajóne na obdobie 30 rokov.

Do východnej Európy privedie čitateľa aj článok o modernizáciách českých (resp. československých) električiek v estónskom Tallinne. Pri autobusoch môžeme spomenúť najmä príspevok o spoločnosti SOR Libchavy a vývoji jej radu SOR NS. Zaujímavý môže byť pre čitateľov aj článok o jedinom vyrobenom vozidle Urbanway Electric Hybrid od Iveca, ktorý bol krátko skúšaný vo francúzskom Lyone.

Časť "Urbanizmus" tentokrát zavedie čitateľov do Prahy - publikovaný je tu príspevok o plánovanom rozvoji siete električiek v Prahe. Historická sekcia potom prinesie už skôr avizovaný článok o používaní pouličných dráh obyvateľmi židovskej viery v Ostrave v období 2. svetovej vojny.

Predaj časopisu sa začal tradične najprv v Prahe, v týždni od 13. 11. 2017 sa bude časopis postupne dostávať k predplatiteľom a do ďalších predajní.

Obsah časopisu: TU

Československý dopravák