IT-TRANS 2018 Karlsruhe: Digitalizácia a koncept Smart City
IT-TRANS 2018 vyhlásil výzvu na predkladanie dokumentov. Záujemcovia o účasť na konferencii môžu svoje príspevky podávať do 20. novembra. Všetky aktuality aj na stránkach BUSportálu, ako mediálneho partnera konferencie.
Piatok, 03. november 2017, olala
IT-TRANS 2018 Call for Papers

IT-TRANS je významným veľtrhom a konferenciou, venovanou diskusii a pokračujúcemu rozvoju IT riešení pre inteligentné systémy mestskej dopravy. Od 6. do 8. marca 2018 sa zástupcovia medzinárodného sektoru verejnej dopravy už po šiestykrát stretnú v Karlsruhe Trade Fair Centre, aby sa dozvedeli viac o najnovších inováciách produktov a diskutovali o aktuálnych výzvach, ktorým čelí tento priemysel.

Počas trojdňovej konferencie budú mať vedci, experti a vedúci predstavitelia priemyslu príležitosť prezentovať svoje inteligentné riešenia a inovatívne vízie publiku medzinárodných odborníkov. Zameraním konferencie bude téma "Inteligentní cestujúci v inteligentných systémoch" ("Smart Travelers in Smart Systems").

Konferencia sa bude týkať šiestich hlavných tém, ktoré zahŕňajú súčasné priority, výzvy a príležitosti pre tento sektor:
  • Dáta a API ekonomika
  • Vzťahy so zákazníkmi
  • Sprístupnenie nových služieb mobility a mobility ako služby (MaaS)
  • Ticketing a platby
  • Prevádzka a údržba
  • Kybernetická bezpečnosť

Všetci tí, ktorí majú záujem prispieť do programu konferencie, môžu do pondelka 20. novembra predložiť inovačné a osvedčené postupy na webovej stránke IT-TRANS. Za program konferencie je zodpovedný konferenčný výbor, ktorého členmi sú zástupcovia Medzinárodnej asociácie verejnej dopravy (UITP), Združenia nemeckých dopravných spoločností (VDV) a talianskeho dopravného združenia ASSTRA.

IT a digitalizácia zohrávajú v mestskej verejnej doprave a mobilite kľúčovú úlohu - nielen v organizácii a správe systémov, prevádzkových procesov a služieb, ale aj v správaní a očakávaniach cestujúcich. Pre IT-TRANS sú kľúčové riešenia pre podporu prevádzky verejných dopravných sietí a riadenia systémov mestskej dopravy. IT-TRANS demonštruje, ako môže verejná doprava profitovať z inteligentných technológií, ako sú prepojené a autonómne vozidlá, prediktívna obsluha, virtuálna realita a Internet of Things (IoT).

Ďalšie informácie na: www.it-trans.org