BUSportal - Stanovisko DPB k aktuálnej situácii–oprava električkovej trate na Špitálskej ul.
Stanovisko DPB k aktuálnej situácii–oprava električkovej trate na Špitálskej ul.
DPB, a.s. realizuje zabezpečovacie práce od 26.9.2017 na základe ohlásenia na BSK z dôvodu hroziaceho havarijného stavu.
Utorok, 10. október 2017, olala
Cieľom prác je obnovenie prevádzky tohto úseku. Tieto práce sa priamo dotýkajú opravy električkovej trate, výmeny koľají a napájacích vedení, ich súčasťou nie je budovanie novoplánovanej zastávky. Snahou DPB, a.s. je dokončiť opravu električkovej trate čo najskôr.

Etapa od ulice 29. augusta po Kamenné námestie by mala byť ukončená do konca tohto týždňa, po tomto termíne ešte bude DPB, a.s. dokončovať menšie práce na električkovej trati a bude realizovať rekonštrukciu nástupného ostrovčeka na existujúcej zastávke Mariánska. Na tomto úseku sa už potom ráta len s drobnými obmedzeniami pre individuálnu dopravu.

Od 9.10.2017 sa realizuje zabezpečenie úseku od ulice 29. augusta za križovatku Mickiewiczova – Americké námestie, kde sa začalo s prácami na oprave električkovej trati. Od budúceho týždňa (od 16.10.2017) sa v tomto úseku kompletne vylúči individuálna doprava, avšak DPB, a.s. zabezpečí vjazd dotknutým obyvateľom a tiež prevádzkam.

Predpoklad ukončenia prác na električkovej trati je približne do polovice novembra 2017 vzhľadom na to, že DPB, a.s. sa predĺžila lehota výstavby z dôvodu vynúteného zastavenia stavebných prác.

BUSportál informovala: Mgr. Adriana Volfová, hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava, a.s.