BUSportal - Projekt Smart City v Nitre: Prináša výsledky, mesto pripravuje ďalšie projekty
Projekt Smart City v Nitre: Prináša výsledky, mesto pripravuje ďalšie projekty
Elektronizácia služieb, rozširovanie mestského kamerového systému, bike sharing, inteligentné lavičky a ďalšie výhody v podobe úsporného osvetlenia, polopodzemných kontajnerov či bezpečnejších priechodov pre chodcov už do Nitry priniesol projekt Smart City.
Štvrtok, 05. október 2017, olala
TASR - Mesto projekt pripravuje od polovice minulého roka a plynule pri jeho realizácie nadväzuje na aktivity a štúdie, ktoré boli zrealizované už skôr.

Projekt inteligentných miest zahŕňa v rámci Slovenska riešenie viacerých problémov. „Je to mestská infraštruktúra, doprava, narábanie s energiami, je to riešenie bývania, zatepľovania budov atď. Tento koncept sa v rámci Slovenskej republiky momentálne rozvíja,“ vysvetlil primátor Jozef Dvonč. Podľa jeho slov je dôležité, aby sa jednotlivé aktivity projektu nerealizovali oddelene, ale boli vzájomne prepojené.

„Musí to mať nejakú víziu, aby všetko v konečnom dôsledku slúžilo obyvateľom. Preto sme aktívni aj na sociálnych sieťach a dnes spúšťame stránku www.nitrasmart.sk, kde sa budú ľudia vedieť orientovať v celom projekte. Nevylučujem, že budú existovať aj iné prepojenia, ktoré možno dnes ešte nevieme odhadnúť, pretože tento koncept v rámci nášho mesta budeme budovať možno 15 až 20 rokov,“ uviedol Dvonč.

Ako zdôraznil, radnica má v rámci projektu Smart City pripravené konkrétne aktivity aj na budúci rok. Mesto má už schválené poskytnutie nenávratných finančných príspevkov na vybudovanie piatich nových cyklotrás, ktoré nemajú slúžiť iba na turistiku, ale predovšetkým na dochádzanie ľudí do práce.

K ďalším projektom patrí modernizácia mestskej autobusovej dopravy, v ktorej pribudnú nové elektrobusy. „Modernizovať sa bude aj vybavenie vo vnútri autobusov. Pribudne v nich kamerový a informačný systém, ktorý bude prenášaný na zastávky. Zadaný je aj plán udržateľnej mestskej mobility, počítame s rozšírením kamerového systému, s regeneráciou parkov a vnútroblokov,“ povedal Dvonč.

Mesto okrem toho pracuje aj na modernizácii verejného osvetlenia, v rámci ktorej by malo dôjsť k výmene svetelných zdrojov za úspornejšie. Magistrát by však okrem toho chcel využiť aj stĺpy verejného osvetlenia, do ktorých možno nainštalovať rôzne zariadenia, od bezpečnostných kamier, cez rozhlas, parkovací systém až po rôzne výstražné zariadenia.