Scania dodá čisté autobusy pre 20 veľkých miest
Scania sa pripojila ku Global Industry Partnership (pre autobusové flotily bez pevných častíc emisií) so zámerom, že do roku 2018 dodá moderné čisté autobusy 20 veľkým mestám v Afrike, Ázii, Latinskej Amerike a Austrálii.
Piatok, 06. október 2017, olala
Sadze sú významnou zložkou znečistenia vonkajšieho ovzdušia jemnými časticami (PM2,5), ktoré sa spája so sériou nepriaznivých účinkov na zdravie, najmä predčasnej úmrtnosti. Nedávny vedecký výskum tiež naznačuje, že sadze zohrávajú dôležitú úlohu pri zmenách klímy.

Scania dnes vyrába a predáva autobusy bez emisií pevných častíc, ktoré efektívne produkujú až o 99 percent menej emisií sadzí ako staršie technológie dieselových motorov. Avšak zo všetkých autobusov predávaných na svete má dnes motory bez sadzí len menej než jedna pätina motorov. Global Industry Partnership konštatuje: "Existuje rastúca príležitosť na vytvorenie ekonomických, enviromentálnych a zdravších benefitov prechodom z najstarších motorov s vysokými emisiami na flotily mestských autobusov s najčistejšími palivami a motormi."

Prechod na autobusy bez spomínaných emisií je iniciatíva, ktorú zaviedla Medzinárodná rada pre čistú dopravu (International Council on Clean Transportation-ICCT) a OSN Environment v spolupráci so skupinou C40 Cities Climate Leadership Group a Centro Mario Molina - Čile.

Cieľovými mestami sú Abidjan, Akkra, Addis Abeba, Bangkok, Bogotá, Buenos Aires, Casablanca, Dar es Salaam, Dháka, Istanbul, Jakarta, Johannesburg, Lagos, Lima, Manila, Mexico City, Nairobi, Santiago, São Paulo a Sydney. Niektoré z týchto miest sa už zaviazali, že začnú nakupovať len čisté autobusy.

Mestá budú zároveň pre motory dodávať len palivo, ktoré spĺňa emisné normy Euro 6 alebo US 2010, vrátane motorovej nafty s menej ako 10 ppm síry a iných nízkouhlíkových alternatívnych palív, ako je bionafta, plyn a etanol. Scania je schopná dodávať autobusy pre všetky tieto technológie. V roku 2016 Scania predala 2 583 autobusov bez emisií pevných častíc (Euro 6), čo predstavuje 30,5% z celkových predajov autobusov.

Tento prechod si vyžaduje záväzok a zapojenie viacerých partnerov. Dodávatelia energie, vrátane dovozcov palív a rafinérií, musia investovať do čistejších palív. Aj prevádzkovatelia a vlastníci vozových parkov musia uprednostňovať obstarávanie čistých technológií. Národné vlády a vedenia miest sú zodpovedné za určenie štandardov environmentálnych požiadaviek pre nové autobusy, stanovenie potrebných noriem kvality paliva, zabezpečenie zavedenia primeranej infraštruktúry a zavedenie komplexného programu riadenia kvality ovzdušia na ochranu verejného zdravia a životného prostredia.

TS: scania.com