Busworld 2017: TEMSA vystaví celkom sedem autobusov, z toho dve novinky
TEMSA, člen Sabancı Holding, uvedie na trh dve produktové novinky a zdôrazní motto "Smart Mobility."
Piatok, 29. september 2017, olala
TEMSA, okrem dvoch nových produktov, vystaví tiež autobusy Maraton, HD, MD7 Plus a elektrický autobus, ale tiež TS45, ktorý je súčasťou radu pre americký trh.

Expozícia Temsa bude umiestnená v hale 7, stánku č. 701, na ploche 1 120 m2.

Dva nové produkty pre školskú a zájazdovú dopravu
TEMSA, ktorej narastajúci podiel na trhu a narastajúci počet predajov sa zlepšujú paralelne s poskytovaním najrýchlejšej reakcie na potreby zákazníkov, veľmi usilovne pracovala na dvoch nových produktoch. TEMSA vystaví 2 nové autobusy pre školskú a zájazdovú dopravu.

Vozidlá na výstave
TEMSA taktiež vystaví TS45, autokar pre americký trh - pre medzimestský a zájazdový segment; Maraton pre medzimestskú dopravu; HD pre medzimestskú a zájazdovú dopravu; MD7 Plus pre zájazdovú, školskú a kyvadlovú dopravu; a elektrický mestský autobus.

TEMSA pokračuje v upevňovaní svojej pozície na zahraničných trhoch
Generálny riaditeľ TEMSA, Dinçer Çelik hovorí: "S produktovým radom, ktorý pokrýva vozidlá pre všetky segmenty, je TEMSA schopná reagovať na meniace sa podmienky a požiadavky zákazníkov. Tieto ukazovatele odzrkadľujú silnú pozíciu TEMSA na globálnom trhu, ako aj jej efektívnu marketingovú stratégiu. TEMSA promptne reaguje na potreby zákazníkov inováciami a novými produktmi na domácich a zámorských trhoch. Autobusy TEMSA sú na cestách európskych krajín. "Dinçer Çelik uviedol, že TEMSA účasťou na veľtrhu, ktorého sa zúčastnia všetci kľúčoví hráči, so svojimi dvomi novými produktmi zdôrazňuje svoju silnú pozíciu na trhu. Dinçer Çelik, poukazuje na to, že Busworld nie je len veľtrh na propagáciu vozidiel TEMSA, ale aj priestor na stretnutia so svojimi zákazníkmi za účelom predaja. "Sme presvedčení, že náš stánok navštívia noví, ako aj súčasní zákazníci TEMSA."

Smart Mobility
Dinçer Çelik, ktorý poukazuje na pozíciu TEMSA na tohtoročnom veľtrhu uvádza: "S dlhoročnými skúsenosťami pokračujeme aj na našej ceste s technológiami. Predstavíme "Fleetics", ktorý v reálnom čase poskytuje dáta o výkonnosti a informácie o predurčení nefunkčnosti náhradných dielov smart autobusov."

TS: TEMSA