Tak predsa! Názov 'Terminal VLAK - BUS - SHOPPING'
Aj keď sa nad týmto nešťastným výberom názvu viacerí, už po predstavení vizualizácie novej autobusovej stanice v Banskej Bystrici, pozastavovali, investor to myslel vážne.
Piatok, 08. september 2017, olala
Budova komplexu už nabrala reálne kontúry a je takmer pred dokončením. Na hlavnom priečelí už skutočne visí názov: "Terminal VLAK - BUS - SHOPPING".

Krátke zamyslenie:
Je trefný, o tom niet pochýb. Vyjadruje všetko, čo sa pod jednou obrovskou strechou nachádza. Dostupnosť vlakov, autobusov, aj možností nakupovania. Je dokonca aj zrozumiteľný, lenže, dalo by sa povedať, že nie je to "ani ryba-ani rak", keďže je dvojjazyčný.

Keď uvažujeme nad tým prečo zvíťazila kombinácia práve týchto slov, natíska sa odpoveď, že pokiaľ by bol názov celý po slovensky, bol by príliš dlhý. Vyzeralo by to asi takto: "Terminál VLAK - AUTOBUS - NAKUPOVANIE". A tiež nie veľmi šťastne.

Ale, keď už investor použil prevažne anglické slová, prečo potom medzi ne vsunul slovo "VLAK". Dosť bije do očí a vyzerá to ako päsť na oko. Keby bol použitý anglický ekvivalent, čiže "TRAIN", bolo by to len o jedno písmenko viac. A názov by bol celý v angličtine. A to by sa už dalo zdôvodniť, že je to účelovo tak, napríklad pre zahraničných turistov.

Ale, možno toto rozhodnutie padlo z dôvodu iného pohľadu. Dá sa predpokladať, že čo je "BUS", vie úplne každý. Aj to, čo je "SHOPPING". Toto slovo sa už u nás veľmi dobre udomácnilo. Ale, čo s takým "TRAIN-om"? Zahraničný turista by vedel, ale našli by sa poniektorí domáci, ktorí pravdepodobne nie.

Ako uzavrieť toto uvažovanie? Všetky spomínané varianty tvoria akýsi začarovaný kruh a každý z nich má svoje pre a proti. Pravdepodobne veľmi podobne uvažoval aj investor. Výsledkom je však názov, ktorý príliš nelahodí oku. Takisto pravdepodobne vyznieva domnienka, že väčšina ľudí, ktorým tento názov "nesedí" by radšej uvítala použitie anglického slova "TRAIN". Ale, je to proste tak a snáď si zvykneme... Hlavné je, že je už stavba takmer hotová.