Busworld: Nová generácia autokarov a autobusov s technológiou a značkou Irizar
Irizar na tohtoročnom veľtrhu Busworld 2017 odprezentuje stratégiu značky, technológie, udržateľnosť a novú generáciu autobusov a technologických riešení, ktoré sú k dispozícii na všetkých trhoch.
Utorok, 05. september 2017, olala
Irizar bude na veľtrhu Busworld vystavovať na viacerých plochách, celkom na výmere viac ako 1 600 m2.

Vo svojom stánku v hale 4 budete môcť vidieť novú generáciu autokarov Irizar a viacero technologických riešení, zameraných na integrované a hybridné autokary. Hlavnými hviezdami tohto priestoru budú: Irizar i8 a nové modely Irizar i6S a Irizar i4H, v hybridnej verzii.

V druhom stánku sa Irizar zameria na svoju ponuku integrovaných riešení elektromobily na kľúč pre budúcnosť miest.

Novovytvorená spoločnosť, "Irizar e-mobility", spája vedomosti a skúsenosti všetkých spoločností v skupine. Jej cieľom je poskytovanie kompletných riešení mestskej mobility, ktoré pozostávajú zo 100% elektrických autobusov a infraštruktúrnych systémov potrebných pre nabíjanie, pohonných systémov a systémov pre ukladania energie. Všetky tieto systémy sú navrhnuté a vyrobené s využitím 100% európskej technológie skupiny Irizar, ktoré majú zároveň záruku a kvalitu služieb Irizar.

Rad produktov, vystavených na Busworld 2017 bude reprezentovať 12 metrový mestský autobus Irizar ie, a Irizar ie tram, 18-metrová kĺbová verzia, obidve 100% elektrické vozidlá s nulovými emisiami. Irizar tiež vo svetovej premiére vystaví pantografový systém nabíjania.

Nová generácia autobusov a autokarov a rôzne technologické riešenia, ktoré sú zastúpené od 100% elektrických integrálnych autobusov s hybridnou technológiou až po modely triedy II - autokary pre mestskú a medzimestskú dopravu, znamená, že Irizar môže pokryť všetky segmenty verejnej osobnej dopravy vrátane príležitostnej, verejnej, mestskej, medzimestskej a diaľkovej dopravy a byť zároveň lídrom v oblasti udržateľnej mobility.

Irizar odprezentuje svoje strategické línie pre budúcnosť a záväzky voči svojim zákazníkom a spoločnosti, ktorým ponúka vysokú pridanú hodnotu prostredníctvom svojich produktov a služieb bez toho, aby boli prehliadané také základné vlastnosti, ako je dizajn, personalizácia, bezpečnosť, spoľahlivosť a udržateľnosť.

Svetová premiéra inovatívnych produktov Irizar sa uskutoční 20. októbra o 11:30 v stánku Irizar 405 v hale 4.

TS: IRIZAR