Preprava bicyklov vo vozidlách MHD
Dopravný podnik Bratislava sa rozhodol otvoriť dvere vozidiel MHD pre cyklistov. Robí tak v snahe vyjsť v ústrety cestujúcej verejnosti, ktorá má záujem o prepravu s bicyklom.
Streda, 05. júl 2017, olala
Zároveň však chce DPB, a.s. upozorniť cestujúcich na pravidlá, ktoré je potrebné pri preprave bicykla dodržiavať.

DPB, a.s. by rád zdôraznil, že na podporu cyklošportu prevádzkuje dve špeciálne linky č. 29 a 30 pre potreby cyklistov s nosičmi pre bezpečnú prepravu bicyklov. Ostatné vozidlá MHD žiadame využívať skutočne len v akútnej a nevyhnutnej situácii. Pri preprave bicykla vo vozidlách MHD platia nasledovné pravidlá:

Na prvom mieste musí byť vždy bezpečnosť. DPB, a.s. preto žiada všetkých cyklistov, aby túto absolútnu prioritu dopravného podniku rešpektovali. Väčšina vozidiel MHD nedisponuje špeciálnymi fixačnými pásmi na prevoz bicyklov, preto sú pre ich prepravu prísne pravidlá, ktoré musia byť dodržiavané. Ak sú teda vozidlá týmito pásmi vybavené, doporučujeme ich použiť. DPB, a.s. by chcel upozorniť tiež cestujúcich, že svoj bicykel si musia uložiť v priestore vozidla bezpečným spôsobom a tiež tak, aby neobmedzoval ostatných cestujúcich. Za škody spôsobené bicyklom zodpovedá jeho majiteľ.

 • 1. Každý cestujúci je povinný zakúpiť si pre svoj bicykel dovozný cestovný lístok v hodnote 0,35 eur.
 • 2. Bicykle je možné prepravovať vo všetkých dopravných prostriedkoch tými dverami, ktoré sú označené piktogramom bicykla.
 • 3. Preprava bicyklov je možná v priestoroch, ktoré sú určené na prevoz detských kočíkov alebo invalidných vozíkov a zároveň len v tom prípade, ak je tento priestor voľný.
 • 4. V prípade, ak je tento priestor vo vozidle plne obsadený detským kočíkom alebo invalidným vozidlom, v takom prípade nie je prevoz bicykla možný.
 • 5. Ak na rovnakej zastávke plánujú do vozidla nastúpiť cestujúci s detským kočíkom alebo invalidným vozíkom a cyklista, prednosť majú cestujúci s detským kočíkom, resp. invalidným vozíkom.
 • 6. V prípade, ak do vozidla nastupuje cestujúci s detským kočíkom, resp. invalidným vozíkom v čase, ak už v ňom cyklista prepravuje svoj bicykel, nemusí cyklista z vozidla vystúpiť, avšak apelujeme na slušnosť, aby cyklista zvážil uvoľnenie miesta v preprave cestujúcemu s vyšším stupňom odkázanosti.
 • 7. Cestujúci, ktorý vo vozidle MHD prepravuje svoj bicykel je povinný do vozidla nastúpiť len s očisteným bicyklom a počas jazdy plne zabezpečiť jeho stabilitu tak, aby neohrozoval bezpečnosť iných cestujúcich.
 • 8. V jednom vozidle MHD je možné prepravovať maximálne dva bicykle. Zároveň platí, že jeden cestujúci môže prepravovať len jeden bicykel.
 • 9. Pri nástupe cyklistu s bicyklom do dopravného prostriedku MHD je potrebné osloviť vodiča vozidla zdvihnutím ruky alebo ústne. Nástup je možný až po jeho súhlase, ktorý vydá slovne alebo kývnutím hlavou.
 • 10. Vodič má právo prepravu bicykla odmietnuť, ak je vozidlo plne obsadené.
 • 11. Preprava bicyklov vo vozidlách MHD je možná len v nasledovných časoch:
 • - pracovné dni: 9:00 – 13:00 a 18:00 – 6:00
 • - víkendy a sviatky: bez časového obmedzenia

Video prepravy bicykla v električke nájdete TU.
Video prepravy bicykla v trolejbuse nájdete TU.

TS: DPB.sk