Busworld India 2018
Ôsmy ročník Busworld India, najväčšia medzinárodná B2B výstava pre autobusový a autokarový sektor, sa bude konať od 29. do 31. augusta 2018 v Bangalúre.
Pondelok, 26. jún 2017, olala
V roku 2016 Busworld India privítal 72 vystavovateľov z 9 krajín. Vystavovali svoje najnovšie výrobky a vývoj na celkovej výmere viac ako 7 000 m2. Počas troch dní navštívilo výstavu viac ako 4 000 odborníkov a zástupcov médií. Udalosť poskytla príležitosť vidieť najnovšie modely autobusov a autokarov, ako aj komponenty najväčších domácich a zahraničných výrobcov.

Podobne, ako v roku 2016, Busworld Academy opäť zorganizuje kongres, na ktorý pozýva medzinárodných, aj národných expertov, aby diskutovali o témach, ktoré sú relevantné pre miestny trh s autobusmi a autokarmi v Indii. Hlavným zameraním budú inovácie. Priestor bude otvorený aj pre partnerov.

Zmena miesta konania v roku 2016 z Bombaja do Bangalúru sa ukázala ako úspešná. Výsledkom bol nárast výstavných priestorov, počtu výrobcov a v neposlednom rade aj počtu kvalitatívnych návštevníkov. Je preto logické, že Busworld zostáva v Bangalúre.

Busworld propaguje všetkých svojich vystavovateľov z celého sveta do zvyšku sveta prostredníctvom rôznych offline a online komunikačných kanálov, je priestorom výmeny informácií a budovania vzťahov. Pre najbližší Busworld India budú tieto aktivity ešte viac posilnené.

Busworld India
Busworld India je medzinárodná B2B výstava pre autobusový a autokarový priemysel, ktorá spája výrobcov autobusov a autokarov s ich dodávateľmi. Busworld organizuje po celom svete viacero výstav: v Európe (Kortrijk), Rusku (Moskva), Latinskej Amerike (Medellin) a Turecku (Izmir).

Busworld Academy
Hlavnou činnosťou Busworld Academy je organizovanie seminárov, ktoré umožňujú zdieľať vedomosti a informácie v širokej sieti Busworld, ktorá bola v priebehu rokov vybudovaná.

TS: Busworld