Najmodernejšie asistenčné systémy, aj vysoká aktívna a pasívna bezpečnosť
V ďalšom článku zo série informácií o novom autokare Tourismo RHD sa pozrieme na jeho bohatú výbavu bezpečnostných prvkov.
Piatok, 23. jún 2017, olala
Súvisiace články:Mercedes-Benz a bezpečnosť sú neoddeliteľne prepojené. Kľúčovým cieľom vo všetkom je aktívna prevencia nehôd. Keby sa napriek tomu vyskytla nehoda, jej následky budú obmedzené na minimum. Integrovaná bezpečnostná koncepcia značky Mercedes-Benz bola vyvinutá so všetkými uvedenými skutočnosťami. Pre nový Tourismo RHD je výsledkom tejto práce fakt, že ho možno vo svojom segmente označiť ako najbezpečnejší autokar.

Či sa už zmienime o ergonomicky dokonalej palubnej doske, komfortnom, viacnásobne nastaviteľnom sedadle alebo systéme zrkadiel, nové Tourismo RHD je orientované na vodiča, a preto hlavne aj na bezpečnosť. Prácu vodiča podporujú tiež ďalšie pomocné systémy. Sú to hlavne systémy pasívnej bezpečnosti, ktoré zabezpečia maximálnu ochranu, ak by aj napriek všetkému došlo k nehode.

Systém núdzového brzdenia Active Brake Assist 3 (ABA 3) : plné predčasné brzdenie pri približovaní sa k prekážkam
Nové Tourismo RHD je štandardne vybavené pokročilým systémom núdzového brzdenia (Advanced Emergency Braking System - AEBS). Základom pre AEBS je radarový snímač s dosahom 200 metrov. V tejto vzdialenosti snímač neustále sleduje prázdny priestor pred vozidlom a počíta relatívnu rýchlosť. Radarový senzor tiež vypočíta vzdialenosť od pevných prekážok. Ak sa situácia stane kritickou, hrozí nehoda a vodič nereaguje, spustí sa automatické núdzové brzdenie. Predtým nasleduje séria výstrah, aby mal vodič príležitosť aktívne zasiahnuť. AEBS výrazne znižuje tiež riziko kolízie zozadu.
Tourismo RHD môže byť v rámci opcie vybavené systémom ABA 3. ABA 3 zasahuje brzdiacim zásahom pri stacionárnych prekážkach. Je schopný nielen znížiť rýchlosť v prípade bezprostrednej kolízie so stacionárnou prekážkou, ale môže vynútiť úplné núdzové brzdenie, aby vozidlo zastavilo, čím aktívne zabráni nehode.
Populárna opcia adaptívneho tempomatu je týmto systémom vybavená štandardne. Základom ABA 3 je radarový senzor. Keď adaptívny tempomat zistí pomalšie vozidlo pred ním, automaticky zabrzdí.

Stop/Start Assist je automatická pomoc v kolónach a zápchach
Adaptívny tempomat v kombinácii s doplnkovou funkciou Stop/Start Assist je pomôckou pre vodiča pri dopravných zápchach alebo v spomalenej premávke. Keďže adaptívny tempomat pracuje v rýchlostnom rozsahu od 15 km/h do 100 km/h, doplnková funkcia od 0 km/h do 100 km/h. Ak vozidlo zastaví na čas do dvoch sekúnd, ovládač vzdialenosti zostane aktívny aj pri pomaly sa pohybujúcej premávke pod rýchlosť 15 km/h. Ak dôjde k prekročeniu dvojsekundového času, vodič môže opätovne aktivovať adaptívny tempomat jemným poklepaním na plynový pedál alebo pomocou príslušného tlačidla tempomatu na volante.

Attention Assist sleduje ospalosť, Docking Lights pomáhajú s manévrovaním
Nové Tourismo RHD je štandardne vybavené celým radom asistenčných a bezpečnostných systémov určených na prevenciu nehôd. Štandardom je antiblokovací brzdový systém (anti-lock braking system ABS), protiprešmyková regulácia (acceleration skid control ASR), elektronický stabilizačný program (ESP), pomocný asistent (Lane Assistant) a elektronický brzdový systém (EBS), vrátane brzdného asistenta (Brake Assist BAS) a kontinuálneho obmedzovača brzdenia (Continuous Braking Limiter DBL).
Novinkou v novom Tourisme RHD je Attention Assist. Tento systém detekcie ospalosti vodiča včas varuje pred možnou únavou. Sleduje riadenie a brzdenie, ako aj rýchlosť autobusu pre stanovenie fyziologického stavu vodiča. Ak systém Attention Assist rozpozná počiatočnú únavu, upozorňuje vodiča vibrovaním jeho sedadla.
Nové voliteľné "Docking" svetlá pomáhajú zlepšiť pozornosť vodiča tým, že poskytujú priestorové osvetlenie počas náročného manévrovania. Umiestnené sú na každej strane vozidla v prednej časti zadnej nápravy a slúžia na osvetlenie priestoru za autobusom. Poskytujú užitočnú pomoc v noci, napríklad pri manévrovaní cez vstupy alebo na parkoviskách.
Dobré svetlo je zárukou bezpečnosti. Preto je nové Tourismo RHD štandardne vybavené výkonnými H7 halogénovými svetlometmi. Ešte výkonnejšie bi-xenónové svetlomety môžu byť k dispozícii ako doplnok. Smerovky a denné svetlá sú súčasťou obalov svetlometov. Štandardná špecifikácia zahŕňa aj hmlové svetlá, na ktoré je možné dodatočne pridať funkciu osvetlenia v zákrute. Mnoho svetiel je vybavených technológiou LED, napríklad zadné a bočné smerovky, alebo polohové svetlá.

Množstvo jednotlivých bezpečnostných prvkov
V rámci opcie môže Mercedes-Benz vybaviť autobus tiež dažďovým a svetelným senzorom. Jeho diódy sa používajú na identifikáciu dažďa, hmly a ich intenzity, umožňuje automaticky zapínať alebo vypínať diaľkové svetlá a stierače čelného skla a podľa potreby upravovať ich rýchlosť.
Reverzná kamera pomáha vodičovi počas manévrovania. Teraz je schopná sledovať širší vertikálny a horizontálny uhol, takže je ešte užitočnejšia ako predtým.
Systém automatického monitorovania tlaku v pneumatikách (TPM) upozorňuje na tlak v pneumatikách, ktorý sa odchyľuje od ideálneho stavu. Snímače sledujú presný tlak každej pneumatiky, ktorý sa zobrazuje na displeji palubnej dosky. Vodič tak môže vidieť presný tlak v pneumatikách pre každú samostatnú pneumatiku a podľa potreby ho na ďalšej zastávke zredukovať. Správny tlak v pneumatikách znižuje opotrebenie pneumatík a môže zabrániť ich poškodeniu, môžu však mať aj pozitívny vplyv na spotrebu a emisie.

Front Collision Guard poskytuje účinnú ochranu vodičovi a spolujazdcovi na prednom sedadle
Ak by aj napriek všetkým asistenčným systémom došlo k nehode, cestujúci a vodiči budú aj napriek tomu v novom Tourismo RHD optimálne chránení. Vrcholom pasívnych bezpečnostných prvkov je patentovaná ochrana pred kolízou (FCG), ktorá je zárukou účinnej ochrany vodiča a cestujúcich na predných sedadlách v prípade čelného nárazu.
FCG tvorí komplexný bezpečnostný systém. Je schopný aj ochrany ostatných účastníkov cestnej premávky v prípade nehody, zabraňuje podbehnutiu. Za touto časťou je štruktúra, pozostávajúca z nárazových prvkov, ktoré v prípade nárazu absorbujú jeho energiu. Okrem toho je oblasť vodiča, vrátane riadenia, pedálov a sedadla namontovaná na pevnú časť rámu, ktorá je schopná v prípade vážneho čelného nárazu posunúť sa dozadu, čím sa niekoľkými kľúčovými centimetrami zväčší priestor a zvýši šanca na prežitie vodiča.

Prstencový rám spĺňa požiadavky na konštrukčnú pevnosť v súlade s UN-ECE R66.02
Celková obvodová rámová konštrukcia nového Tourismo RHD poskytuje najlepšiu možnú ochranu a maximálnu šancu na prežitie aj v prípade prevrátenia. Technológia prstencového rámu je zárukou silného a zároveň ľahkého skeletu autokarov. High-decker spĺňa blížiace sa požiadavky na štrukturálnu tuhosť definované v nariadení UN ECE R66.02. Podľa týchto smerníc majú záchranné zložky zjednodušený prístup do interiéru po nehode.

A nakoniec, štandardné vybavenie všetkých autobusov a autobusov Mercedes-Benz zahŕňa požiarny poplachový systém s detekčnou funkciou, ktorá monitoruje motorový priestor. Okrem toho sú dostupné poplašné hlásiče dymu batožinového priestoru a toalety, rovnako ako hasiaci systém pre motorový priestor.