"Bezpečné vozidlo. Bezpečný cestujúci 2017"
Prvý ročník konferencie, venovanej bezpečnosti cestujúcich autobusov a električiek sa uskutoční v dňoch 21. - 22. novembra 2017 v Krakove.
Streda, 14. jún 2017, olala
http://www.safetypassengers.com/ Konferencia "Bezpečné vozidlo - Bezpečný cestujúci 2017" prinesie viaceré nasledovné témy, ktoré úzko súvisia s bezpečnosťou cestujúcich v autobusoch a električkách:

 • Najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť cestujúcich;
 • Vplyv konštrukcie a výbavy na našu bezpečnosť, vrátane chodcov, cyklistov, detí a osôb so zdravotným postihnutím;
 • Názory odborníkov, výrobcov a používateľov autobusov a električiek;
 • Akým smerom sa bude uberať odvetvie;
Program konferencie:
 • Účinné opatrenia ovplyvňujúce bezpečnosť ľudí na príklade MPK Krakov - Grzegorz Dyrkacz, MPK Krakow.
 • Vplyv technických aspektov a údržby vozidiel na bezpečnosť cestujúcich. Školenia pracovníkov, postupy a bezpečnosť cestujúcich - Przemysław Jozwik a Paweł Paruch, Mobilis
 • Úroveň bezpečnosti vozidiel potvrdzovaná v skutočných cestných podmienkach - Anna Sokołowska-Olesik - Rafal Kasprzyk, WITD Katowice
 • Nové predpisy pre konštrukciu autobusov v súvislosti s bezpečnosťou cestujúcich - Jerzy Kownacki, ITS
 • Elektrické autobusy a bezpečnosť cestujúcich - Paweł Muszyński, Solaris Bus & Coach
 • Testy nehôd a ich možný vplyv na bezpečnosť cestujúcich - Prof. dr Robert Thomson
 • Chodci, cyklisti a ich bezpečnosť v prípade kolízií autobusov - Prof. dr Janusz Kajzer
 • Trendy v aktívnej a pasívnej bezpečnosti - Prof. dr Robert Thomson
 • Bezpečnosť cestovania detí a osôb so zdravotným postihnutím - Prof. dr Janusz Kajzer
 • Aspekty bezpečnosti v procese projektovania a zavádzania do prevádzky železničných koľajových vozidiel - Michał Podolski - Paweł Gąsir, Solaris Bus & Coach
 • Bezpečnosť, technológie, inovácie - riešenia Knorr-Bremse pre koľajové vozidlá - Lech Bąk, Knorr Bremse
 • Bezpečnosť a protipožiarne systémy v autobusoch - Paweł Muszyński, Solaris Bus & Coach
 • Konštrukčné faktory a materiály, vplývajúce na horľavosť - dr Krzysztof Łebek 3M
 • Vplyv vrstvených tvrdených skiel na bezpečnosť cestujúcich v autobusoch a električkách - zástupca Pilkington Automotive
Bezpieczny Pojazd - Bezpieczny Pasażer 2017