Predstavujeme témy Global Public Transport Summit 2017
Global Public Transport Summit sa bude zaoberať siedmimi hlavnými témami, ktoré pokrývajú všetky najvýznamnejšie inovácie, ktoré sa v súčasnosti vyskytujú v odvetví dopravy.
Štvrtok, 13. apríl 2017, olala
Presne o mesiac sa v Montreale zídu odborníci z odvetvia verejnej dopravy, osoby s rozhodovacou právomocou, ale aj dopravní nadšenci na najväčšej udalosti pre verejnú dopravu. Global Public Transport Summit 2017 ponúkne viac ako 50 inšpiratívnych stretnutí pri témach, siahajúcich od autonómnych vozidiel, až po zákaznícke skúsenosti.

Všetky zasadnutia budú venované nasledovným siedmim témam:

  • Vynikajúce služby: Stratégie pre budovanie kultúry a špičkových služieb, podpora motivácie, angažovanosti a postavenia vo vašej firme.
  • Dekarbonizácia: Ako môže verejná doprava viesť k energeticky účinným systémom mestskej dopravy.
  • Digitalizácia: Stretnutia s vplyvnými a mocnými digitálnej revolúcie a posúdenie riešení a príležitosti, ktoré budete môcť vykonať vo vašej organizácii.
  • Riadenie, plánovanie, financovanie: Ako môže ambiciózna stratégia verejnej dopravy pomôcť definovať najlepšie možné štandardy pre život v mestách.
  • Mobilita ako služba a Kombinovaná mobilita: Ako môžu byť autonómne vozidlá zmenou pre mestskú mobilitu.
  • Autobus: Akú úlohu budú v budúcnosti verejnej dopravy zohrávať autobusy.
  • Železnice: Ako budujú železničné systémy nové stratégie na prispôsobenie sa a fungovanie v digitálnom veku.


Dve kľúčové témy: Dekarbonizácia a Mobilita ako služba a Kombinovaná mobilita

Priprava na budúcnosť bez vodičov

S prebiehajúcimi testami autonómnych vozidiel (AVs), ktoré sa realizujú po celom svete s významnými investíciami do technológií, sa väčšina veľkých výrobcov automobilov, ale aj zástupcov a odborníkov z oblasti verejnej dopravy musí pripraviť na nové prostredie mestskej mobility. Avs majú potenciál pozitívne zmeniť verejnú dopravu, ale iba vtedy, ak sa zmenia tradičné modely mobility.

Rečníci v sekcii Mobilita ako služba & Kombinovaná mobilita sa zamerajú na myšlienky poskytovania "integrovanej platformy mobility" a znižovanie podielu vlastníctva osobných automobilov prostredníctvom zdieľaných spôsobov cestovania. Tieto prezentácie poskytnú pohľad na to, ako môžu byť AVs využité a ako môžu viesť k udržateľnejšiemu a účinnejšiemu systému verejnej dopravy.

(Pre viac informácií o AVs: Autonómne vozidlá: potenciálny hráč pre zmenu mestskej mobility).

Bez fosílnych palív

Dohoda z roku 2015 "Paris Agreement" (COP21) bola prelomovým krokom smerom k zelenšej budúcnosti, signalizujúcej koniec éry fosílnych palív prostredníctvom ambicióznych cieľov obmedziť globálne otepľovanie. Sektor verejnej dopravy musí prijať čistejšie a udržateľnejšie technológie s dôrazom na hybridné a elektrické riešenia mobility.

Lídri na prechod na mobilitu s nulovými emisiami uhlíka, budú spíkrami sekcie Dekarbonizácia, ktorí budú diskutovať o novej politike, faktoroch úspechu a činnostiach, ako sa dostať od konceptu až po realizáciu uhlíkovo neutrálnej transformačnej cesty.

Registrácia na Global Public Transport Summit 2017.