Zníženie dolnej vekovej hranice vodičov verejnej prepravy vítame
Vyhlásenie štyroch združení: Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách SR, Zväzu autobusovej dopravy, Zväzu zamestnávateľov MHD SR a Združenia cestných dopravcov Česmad Slovakia.
Utorok, 21. marec 2017, olala
Združenie prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách SR, Zväz autobusovej dopravy, Zväz zamestnávateľov MHD SR a Združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia víta poslaneckú iniciatívu týkajúcu sa zmeny legislatívy pri stanovení dolnej vekovej hranice 21 rokov na vydávanie vodičských oprávnení na verejnú prepravu osôb. Zmena regulácie pomôže k riešeniu problémov súvisiacich s nedostatkom vodičov.

Súčasné nastavenie legislatívy vytvára pre možných záujemcov z radu stredoškolských absolventov hluché trojročné až šesťročné obdobie. Navrhovaná úprava znížením dolnej vekovej hranice vytvára možnosť plynulého prechodu od absolvovania strednej školy do vodičskej praxe. O pozíciu vodiča vo verejnej doprave nie je v súčasnosti kvôli jej náročnosti, zvýšenej zodpovednosti a uvedenej regulácii dostatočný záujem. Na trhu práce je nedostatok vodičov s vodičským oprávnením skupiny C, D, DE.

Zástupcovia profesných združení opakovane na úrovniach rezortu a tripartity vyzývali na riešenie problému nedostatku vodičov verejnej osobnej dopravy. Jedným z navrhovaných opatrení bolo aj zníženie vekovej hranice žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia.

„Aktuálny zákon nereflektuje na súčasnú situáciu na trhu. Na jednej strane zápasíme s nedostatkom uchádzačov, na druhej strane veková regulácia eliminuje záujemcov, ktorí si predstavu svojho profesijného uplatnenia spájajú so službou za volantom. Veríme, že práve zníženie minimálneho veku vodičov by mohlo pozitívne ovplyvniť dopyt o tieto pozície aj u absolventov stredných škôl,“ vysvetľuje predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Dopravného podniku mesta Prešov Ing. Peter Janus, tiež predseda Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách SR.

Absolventi stredných škôl v súčasnosti nie sú pripravení na povolanie vodiča verejnej dopravy aj z dôvodu súčasne stanovenej vekovej hranice. Svoje pracovné uplatnenie hľadajú v iných profesiách, pretože nadobudnutie odbornej spôsobilosti vodiča verejnej dopravy je pre nich náročné nielen z hľadiska financií, no tiež času. Problémom je aj to, že vzdelávací systém v Slovenskej republike nepripravuje absolventov škôl na odbornosť vodiča. Navrhované legislatívne opatrenie by okrem iného umožnilo zamerať sa už vo vzdelávacom systéme na základnú prípravu žiakov na povolanie vodiča s možnosťou získania vodičských oprávnení.

Zákonné podmienky, aj po príslušnej novele, sú pripravené tak, že mladí budúci vodiči verejnej dopravy aj po získaní vodičského preukazu týchto skupín, musia splniť všetky podmienky na získanie kvalifikačnej karty vodiča. V nadväznosti na rámec európskej legislatívy bude môcť mladý profesionál jazdiť len na vnútroštátnej preprave.

„Posunom vekovej hranice preklenujeme hluché obdobie, keď sa záujemcovia o prácu vodiča nemohli dôsledne pripravovať na svoje povolanie a odchádzali do iných profesií. Po zmene zákona ich budeme môcť skôr udržať v našom odvetví,“povedal generálny riaditeľ Slovak Lines Ing. Peter Sádovský, tiež prezident Zväzu autobusovej dopravy.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislava Ing. Milan Urban, tiež predseda Zväzu zamestnávateľov MHD SR dodal: „Vďaka takto stanoveným tvrdým podmienkam a skúškam teda nie je potrebné obávať sa, že za volant nákladného auta alebo autobusu si sadne človek, ktorý nemá adekvátne vedomosti, schopnosti, či psychologické predpoklady k vykonávaniu tohto povolania.“

Prezident Združenia cestných dopravcov Česmad Slovakia Ing. Pavol Jančovič zdôrazňuje, že práve toto je priestor na zaučenie, zdokonalenie a získanie profesionálnych návykov a zručností u vodičov, ktorí sa takto pod vedením skúsenejších kolegov v rámci tuzemskej dopravy najmä s menšími rozvážkovými vozidlami môžu lepšie pripraviť na prax v medzinárodnej cestnej doprave či už ako vodiči kamiónu alebo autobusu.

Všetci zástupcovia profesných združení majú za to, že spomínaná zmena legislatívy výrazne pomôže v riešení situácie s nedostatkom vodičov na pracovnom trhu.