Pars nova oslavuje výročie 70 rokov
V tomto roku oslavuje firma Pars nova, člen strojárskej skupiny Škoda, jubilejných 70 rokov od založenia spoločnosti.
Piatok, 17. marec 2017, olala
Výstavba hál spoločnosti bola začatá v roku 1947 a niekoľko rokov potom bola zahájená prevádzka dielní pod hlavičkou ČSD. Dnes patrí Pars nova k popredným firmám v oblasti výroby, modernizácií a opráv koľajových vozidiel. V súvislosti s oslavou významného jubilea chystá šumperská firma viacero akcií pre zamestnancov aj verejnosť.

"Pars nova prešla vo svojej sedemdesiatročnej histórii niekoľkými zásadnými zmenami. Najvýznamnejším novodobým predelom bolo spojenie s popredným európskym výrobcom vozidiel pre mestskú a železničnú dopravu - skupinou Škoda Transportation v roku 2008. Po začlenení do skupiny boli realizované rozsiahle investície do rozvoja technológií a výrobného zázemia, čo podporilo celkovú stabilizáciu spoločnosti, "hovorí generálny riaditeľ Pars nova Aleš Měrka.

"Počas jubilejného roka prichystá Pars nova pre svojich zamestnancov aj verejnosť niekoľko akcií. Prvou bude Detský deň a Deň otvorených dverí. Tieto akcie prebehnú v sobotu 10. 6. 2017 v Šumperku. Pri tejto príležitosti sme nechali zhotoviť nové výročné logo, ktoré nás bude sprevádzať celým týmto rokom, "dodáva obchodná a marketingová manažérka Pars nova Jitka Rosáková.

Z histórie spoločnosti Pars nova
V roku 1947 bol položený základný kameň ku stavbe nového závodu a o 5 rokov neskôr bola zahájená prevádzka ČSD - Dielní. V 70. rokoch sa názov podniku zmenil na Železniční opravny a strojírny Šumperk. Nová etapa v histórii podniku sa začala písať v roku 1993, a to privatizáciou šumperských železničných opravovní a strojární ČSD spoločností Pars DMN s.r.o. Šumperk. V tomto období bolo tiež vedením rozhodnuté o rozšírení činnosti firmy o opravy železničných vozidiel a tiež električiek.

V roku 2000 došlo k transformácii firmy na akciovú spoločnosť Pars nova a.s., ktorá je tento rok už 9 rokov súčasťou skupiny Škoda Transportation. Dnes Pars nova ponúka široký sortiment vykonávaných opráv a modernizácií železničných vozidiel, tak aj električiek. Spoločnosť napríklad dodala viac než dvesto motorových jednotiek Regionova, dôležitými projektami firmy sa stali aj riadiace vozy (napr. radu 954 a 961), motorové vozy radu 842 či modernizácie lokomotív, vagónov a osobných vozov.

Okrem toho sa firma subdodávateľsky podieľa aj na výrobe nových vozidiel, a to predovšetkým dodávkami podvozkov pod elektrické jednotky InterPanter a RegioPanter vyrábanými v ostravskej Škoda Vagonka a tiež výrobou električiek pre Škodu Transportation okrem iného pre turecké mesto Konya.

TS: skoda.cz