Dopravný podnik Bratislava vyhlásil tender na nákup pohonných hmôt
Predpokladaná cena za dodanie pohonných hmôt pre potreby Dopravného podniku Bratislava na štyri roky predstavuje 38,8 mil. eur bez DPH.
Utorok, 14. marec 2017, olala
SITA - DPB zároveň vybral za dodávateľa stlačeného zemného plynu CNG spoločnosť SPP CNG, a to za 1,35 mil. eur bez DPH.

Dopravný podnik Bratislava, a. s. (DPB) plánuje nakúpiť pohonné hmoty pre vozidlá mestskej hromadnej dopravy. Za štyri roky predpokladá za ne zaplatiť 38,8 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Podnik požaduje aj poskytovanie služieb spojených s dodávkou pohonných hmôt, najmä prevádzkovanie skladovacích terminálov či vedenie analytických a štatistických informácií o spotrebe pohonných hmôt. Ako vyplýva z vyhlásenej verejnej súťaže, vybraný uchádzač bude povinný zabezpečiť na vlastné náklady dopravu pohonných hmôt na miesto dodania. Lehota na predkladanie ponúk je 18. apríla.

DPB zároveň vybral za dodávateľa stlačeného zemného plynu CNG spoločnosť SPP CNG, s. r. o., Bratislava, a to za 1,35 mil. eur bez DPH. Pôvodná predpokladaná hodnota zákazky bola 1,44 mil. eur bez DPH. Použitie rokovacieho konania bez zverejnenia zdôvodnil tým, že uvedený tovar môže z technických dôvodov dodať len uvedený subjekt. "Organizačno-technické opatrenia spojené s čerpaním CNG sú v súčasnosti najoptimálnejšie u výhradného dodávateľa SPP CNG, ktorý z hľadiska skúseností predstavuje spoľahlivého obchodného partnera, špecializovaného práve na dodávky CNG plynu do autobusov. SPP CNG je jediným dodávateľom stlačeného zemného plynu CNG do autobusov na území Bratislavy," uviedol DPB.

Zmluva o dodávke stlačeného zemného plynu CNG je uzavretá s účinnosťou do 31. januára 2018. DPB predpokladá v zmluvnom období nakúpiť 1,5 mil. kilogramov CNG, minimálne množstvo predstavuje 1,2 mil. kg a denné maximálne množstvo 13,5 tis. kg CNG. Zmluvná cena je určená ako súčin dodaného množstva CNG a ceny 0,900 eura bez DPH za 1 kg odobratého CNG.

Dopravný podnik Bratislava, a. s., bol zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 20. apríla 1994, má základné imanie 42,985 mil. eur. Akcionárom je Hlavné mesto SR Bratislava. Spoločnosť prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu v Bratislave autobusmi, električkami a trolejbusmi, ako aj regionálne autobusové linky do Chorvátskeho Grobu, rakúskeho Hainburgu a maďarskej Rajky.