BID uskutoční v Bratislavskom kraji prieskum využívania cestovných lístkov
Od 14. do 18. marca sa uskutoční dopravný prieskum. Sčítací komisári budú zisťovať od cestujúcich odkiaľ kam cestujú a aký cestovný lístok na svojej ceste používajú.
Utorok, 14. marec 2017, olala
Cestujúci sa môžu stretnúť so sčítacími komisármi vo všetkých vozidlách dopravcov zapojených do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.

Cestujúcich osloví viac ako 50 sčítacích komisárov. Každý sčítací komisár bude označený menovkou, na ktorej bude jasne viditeľné logo IDS BK, logo spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, logá dopravcov a meno sčítacieho komisára. Každý komisár bude povinný zistené údaje od cestujúceho zaznamenať do predtlačeného hárku, ktorý po vykonaní prieskumu odovzdá.

„Dopravný prieskum je anonymný a sčítací komisári sa budú cestujúcich pýtať na začiatok a koniec cesty (obec, v prípade Bratislavy konkrétna mestská časť) a aké cestovné lístky na túto cestu použili. Cestujúcim, ktorí sa zapoja do prieskumu a tým podporia zlepšenie fungovania integrovanej dopravy, vopred ďakujeme,“ povedala Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy.

Prieskum pripravuje každoročne Bratislavská integrovaná doprava, ako koordinátor Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Cieľom dopravného prieskumu je zistiť využívanie jednotlivých druhov cestovných lístkov, s dôrazom na používanie neadresných cestovných lístkov. Neadresné cestovné lístky sú také, pri ktorých nie je možné určiť na akej trase ich cestujúci používajú. Sú to všetky jednorazové cestovné lístky zakúpené v automatoch alebo v novinových stánkoch.

Cestujúci budú o prieskume informovaní z informačných letákov, ktoré budú umiestnené na zastávkach a vo vozidlách dopravcov. Svoje podnety k priebehu prieskumu môžu občania zasielať písomne emailom na adresu info@idsbk.sk. K dispozícii je tiež telefonická informačná linka 0948 102 102.

TS: Bratislavská integrovaná doprava, a. s.