UITP Summit sa zameria na digitalizáciu
Dva trendy, ktoré môžu zmeniť svet mestskej mobility sú - mobilita ako služba a digitalizácia. Budú to ústredné témy blížiaceho sa UITP Global Public Transport Summit v dňoch 15. - 17. mája v Montreale.
Utorok, 28. február 2017, olala
Global Public Summit Transport, ktorý organizuje UITP (International Association of Public Transport), sa zameria na celkovo sedem kľúčových trendov a tém, ovplyvňujúcich mestskú mobilitu, pod heslom "Lead the TRANSITion" a bude odrážať rýchle zmeny, prebiehajúce v oblasti mestskej mobility.

Nové služby mobility prebiehajú razantným vývojom a aktuálnou výzvou je ich integrácia do existujúcej ponuky a potreba čo najlepšieho uspokojenia zákazníkov. V súlade s tým sa summit zameria na rýchlo rozvíjajúce sa trendy v oblasti "Mobility as a Service" (mobilita ako služba - Maas) a na diskusie o potenciále zníženia vlastníctva osobných automobilov.

Verejnú dopravu ovplyvňujú aj ďalšie inovatívne riešenia, akými sú napríklad alternatívne pohonné systémy, ktoré v úsilí o dekarbonizáciu dopravy umožňujú čoraz väčšiu energetickú účinnosť. Summit sa zameria na nové politické cesty, faktory úspechu, či témy, ako je zavádzanie elektrických autobusov, alebo energeticky efektívne riešenia pre železnice.

Ďalšou prierezovou témou bude otázka poskytovania služieb vynikajúcej kvality, ktorá je, vzhľadom na rastúce očakávania cestujúcich, stále na čele stratégií spoločností verejnej dopravy. Súbežne s tým bude tiež riešená problematika verejnej správy, programov plánovania a financovania, či otázky poskytovania vysoko kvalitných verejných dopravných projektov.

uitpsummit.org