BID pripravuje dlhodobý plán rozvoja verejnej dopravy s partnermi a samosprávou
Na pôde Bratislavskej integrovanej dopravy, koordinátora Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, sa stretli tvorcovia Plánu dopravnej obslužnosti so zástupcami všetkých partnerov IDS BK spolu s poslancami krajského a mestského zastupiteľstva.
Piatok, 24. február 2017, olala
Zúčastnení pripomienkovali tento strategický materiál, podľa ktorého sa bude v budúcnosti rozvíjať verejná doprava v celom Bratislavskom kraji.

Plán dopravnej obslužnosti je strategický dokument, ktorý analyzuje súčasný stav a navrhuje zlepšenia a rozvoj integrovanej dopravy v Bratislavskom kraji. Plán dopravnej obslužnosti stanoví štandardy prevádzky verejnej dopravy na celom území Bratislavského kraja, trasy a prevádzkové parametre liniek, štandardy budovania zastávok, prestupných staníc a celkové možnosti dlhodobého rozvoja prevádzky IDS BK.

„Sme veľmi radi, že aj poslanci mestského a krajského zastupiteľstva prispeli svojimi návrhmi a pripomienkami k tak dôležitému a strategickému dokumentu, akým je Plán dopravnej obslužnosti. Tento dokument bude kľúčový pre ďalší rozvoj integrovanej dopravy v našom kraji, ktorej služby môže využívať nielen vyše 600 tisíc občanov Bratislavského kraja, ale aj množstvo ďalších návštevníkov nášho kraja. Nepochybne je to jeden z najzásadnejších dokumentov, ktorý určí budúcnosť cestovania verejnou dopravou pre nás všetkých. Sme preto veľmi radi, že na jeho tvorbe môžeme spolupracovať s najlepšími odborníkmi na dopravu zo Žilinskej univerzity,“ povedal Marian Rovenský, predseda predstavenstva Bratislavskej integrovanej dopravy, koordinátora Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.

Definitívne znenie plánu rozvoja verejnej dopravy v Bratislavskom kraji bude mestským a krajským poslancom predložené na odsúhlasenie na zastupiteľstvách. Odsúhlasený Plán dopravnej obslužnosti bude slúžiť objednávateľom dopravných výkonov, Ministerstvu dopravy a výstavby SR, magistrátu Hlavného mesta Bratislava, Bratislavskému samosprávnemu kraju a dopravcom zapojeným do IDS BK ako podklad na realizáciu ďalších krokov spojených s rozvojom verejnej dopravy v Bratislavskom kraji.

TS: BID, a.s.