Autonómne vozidlá: Hrozba alebo príležitosť pre mestskú mobilitu?
Táto otázka vyplýva z novej štúdie UITP, podľa ktorej autonómne vozidlá povedú k abnormalitám budúcnosti individuálnej automobilovej dopravy na pozemných komunikáciách, pokiaľ nebudú dostupné ako zdieľané a integrované medzi tradičnú verejnú dopravu.
Piatok, 17. február 2017, olala
Štúdia "Autonómne vozidlá: potenciálny hráč pre zmenu mestskej mobility," ukazuje, že aj napriek zvýšenému riziku dopravných zápch je stále pohodlnejšie a atraktívnejšie cestovanie autom. Alternatíva však existuje. Ak by sa autonómne vozidlá dali použiť v zdieľaných flotilách ako "robo-taxi," minibusy alebo osobné autá, mohli by výrazne pomôcť znížiť počet áut na cestách, ktoré bolo predtým príliš ťažké, vyplnili by prestupné medzery a napájali sa do liniek verejnej dopravy.

Zdieľané flotily, integrované s tradičnou verejnou dopravou by mohli ponúknuť možnosť lepšej budúcnosti miest, zníženie hluku a znečistenia životného prostredia, zlepšenie účinnosti dopravy a parkovania uvoľnením obrovského množstva mestského priestoru pre iné účely. "Významným faktorom sú tiež výhody bezpečnosti cestnej premávky, nakoľko na celom svete zomrie každý rok 1,2 milióna ľudí v súvislosti s osobnými vozidlami, z ktorých je 90% zapríčinených ľudským pochybením," povedal generálny sekretár UITP, Alain Flausch.

Zabezpečenie úspešného zavedenia autonómnych vozidiel, ktoré je už odskúšané v mnohých mestách, je ale podmienené prevádzkou bez akéhokoľvek spôsobu ovládania. Faktoru, bez ktorého autonómne vozidlá nebudú môcť vytvoriť nový spôsob dopravy a nebudú môcť zlepšiť existujúcu verejnú dopravu.

Aktívnu úlohu v zavádzaní autonómnych vozidiel musia zohrávať aj verejné orgány, hlavne v súvislosti so zabezpečením opatrení na podporu zdieľanej mobility a limitovania obsadenia vozidla jednou osobou (napr. spoplatnením ciest alebo zdanení) a vytvorením platformy "Mobilita ako služba". Testovanie vozidiel by malo začať na verejných komunikáciách, s ohľadom na ich čo najlepšie začlenenie do ekosystému a s prípravou z hľadiska vplyvu na zamestnanosť, pretože niektoré vodičské pracovné miesta by mohli byť zrušené, ďalšie, vyžadujúce špecifické zručnosti by však mohli vzniknúť.

"Autonómne vozidlá sú príležitosťou pre zásadnú zmenu, ako kľúčová súčasť integrovaných dopravných systémov budúcnosti. Ak nebudeme v oblasti novej automatizácie vozidiel konať teraz, môže nasledovať ešte ďalšie zvýšenie objemu používaných súkromných vozidiel, so všetkými negatívnymi následkami."

uitp