DPB, a.s. najtransparentnejší slovenský podnik z mestských firiem krajín V4
Dopravný podnik Bratislava sa z porovnania úrovne transparentnosti mestských firiem v krajinách V4 umiestnil ako najtransparentnejší slovenský mestský podnik s najotvorenejším prístupom.
Utorok, 31. január 2017, olala
Organizácia Transparency International Slovensko spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami - české Oživení, maďarský Budapest Intézet a poľská Sieć Obywatelska – Watchdog v období od novembra 2016 do januára 2017 skúmala úroveň transparentnosti v 36-tich stopercentne mestských spoločnostiach v krajinách Vyšehradskej štvorky (9 firiem z každej krajiny).

Podľa Transparency International Slovensko transparentnosť porovnávali na základe informácií zverejnených na webových stránkach spoločností a to v desiatich oblastiach kľúčových pre verejnú kontrolu ako sú napr. prístup k informáciám, verejné obstarávanie, personalistika, či predaj a prenájom majetku.

Celkovo najotvorenejší prístup v sledovanom čase dosiahol spomedzi slovenských mestských spoločností práve Dopravný podnik Bratislava, ktorý sa umiestnil na treťom mieste v celom regióne. Podľa Transparency International Slovensko najotvorenejšia slovenská spoločnosť DPB, a.s. je zároveň aj najväčšou skúmanou slovenskou firmou, ktorej silné stránky sú napríklad spôsob zverejňovania zmlúv, informovanie o verejnom obstarávaní, možnostiach získať údaje podľa Infozákona, udelenej podpore a sponzoringu, ale aj vytvorenie etickej infraštruktúry cez etický kódex či pozíciu ombudsmana.

"Mestská hromadná doprava je jedným z najužších a najbližších kontaktov mesta s ľuďmi, preto jej prikladáme obrovskú váhu. Viem, že sú veci, ktoré nie sú ideálne, robíme však všetko preto, aby sme ich zlepšovali - nové linky, ich posilňovanie a tým zlepšovanie grafikonu, zastávky bez bariér, nové vozidlá, aplikácia na cestovné poriadky a mnohé ďalšie. Samozrejme, pri takejto veľkej firme, akou dopravný podnik je, je dôležitá aj transparentnosť. Preto ma teší, že podľa najnovšej štúdie Transparency International Slovensko, je Dopravný podnik Bratislava najotvorenejšou mestskou firmou na Slovensku," vyjadril sa primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Napriek tretiemu miestu vidia organizácie, ktoré úroveň transparentnosti skúmali aj priestor na zlepšenie. V roku 2017 tak DPB, a.s. zabezpečí v rámci zverejňovania aj sekciu o informáciách o priebehu výberových konaní, či ponukových konaní na predaj a prenájom majetku, zverejní aj profesné životopisy manažmentu, či interné audity spoločnosti.

TS: DPB