Výsledky dopraváckého volejbalového turnaje
24. ročník turnaja sa konal v sobotu 10. septembra za krásneho počasia na kurtoch Na Rybníčku v Žďári nad Sázavou. Z českého BUSportálu:
Štvrtok, 15. september 2016, rebus

Pohár Ministra dopravy:
1. TJ Žďár nad Sázavou
2. ČSAD Uherské Hradiště a.s.
3. ČD, a.s.
4. Město Žďár nad Sázavou
Nejlepší hráč: Ondřej Trojánek  (TJ Žďár nad Sázavou)
Nejlepší hráčka: Lucie Březinová  (ČSAD Uherské Hradiště a.s.)

Pohár ČESMAD Bohemia:
1. Družstvo VIP
2. Institut Jana Pernera, o.p.s.
3. Business Media CZ, s.r.o.
4. OLTIS group, a.s.
Nejlepší hráč: Martin Syrůček (Družstvo VIP)
Nejlepší hráčka: Veronika Pešková (Družstvo VIP)

Pohár Jana Pernera:
1. Školské výpočtové stredisko Bratislava
2. STUDENT AGENCY, k.s.
3. Kapsch CarrierCom s.r.o.
4. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
5. Ministerstvo dopravy České republiky
6. ČSAD Frýdek - Místek, a.s.
7. ZDAR, a.s.
8. České aerolinie, a.s.
9. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
10. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.
11. Státní fond dopravní infrastruktury
12. SHERLOG TRACE, a.s. (SECAR BOHEMIA, a.s.)
Nejlepší hráč: Boris Ďuriš (Školské výpočtové stredisko Bratislava)
Nejlepší hráčka: Ema Ďurišová (Školské výpočtové stredisko Bratislava)

Foto Pavel Pinkas

Podrobnější informace a fotodokumentace budou následovat