BusStore Show 2016 v Neu-Ulme navštívilo viac ako 1 000 návštevníkov
V dňoch 19. a 20. februára sa v Neu-Ulme konala predajná výstava BusStore Show 2016, kde sa predstavilo približne 170 autobusov všetkých populárnych značiek a typov a bol tu zároveň priestor pre mnohé diskusie medzi odborníkmi.
Pondelok, 07. marec 2016, olala
Výstavy sa zúčastnilo takmer 1 000 návštevníkov z viac ako 25 krajín. Svojho vlastníka zmenila viac ako jedna tretina testovaných a starostlivo pripravených vystavených vozidiel - od mikrobusov, až po poschodové autobusy.

Podľa Ulricha Basterta, vedúceho marketingu, predaja a popredaja Daimler Buses, bol tohtoročný tretí ročník tejto akcie opäť naprostým úspechom: "Silný záujem, vysoký dopyt a stabilný počet návštevníkov, vrátane zahraničných návštevníkov z krajín mimo Nemecka, sú dôkazom toho, že naše ojazdené autobusy značky BusStore sa stali v tomto priemysle, počas niekoľkých rokov, veľmi uzávanými. "

Pestrá škála služieb pre ojazdené autobusy
Okrem veľkého počtu vystavených vozidiel, sa dvojdňová akcia sústredila tiež na najrôznejšie služby dostupné pre použité autobusy popredných európskych značiek a svojich partnerov. Napríklad OMNIplus, servisná značka Daimler Buses, informovala návštevníkov o svojich zmluvách a ponukách, šitých na mieru, ako napríklad BestAge Repair pre ojazdené autobusy a vysoko kvalitné originálne náhradné diely. K dispozícii tiež boli pracovníci Mercedes-Benz Financial Services, za účelom predloženia atraktívnych finančných balíkov pre ojazdené autobusy.

BusStore - číslo 1 so svojim vozovým parkom
Od roku 2014 Daimler Buses realizuje svoje európske aktivity s ojazdenými autobusmi v rámci značky BusStore, ktorá ponúka prevádzkovateľom autobusov na mnohých miestach Európy rozsiahlu ponuku vozidiel. S autobusmi z vlastnej skupiny Mercedes-Benz a Setra, ako aj s výrobkami od renomovaných výrobcov, je BusStore európskym lídrom, pokiaľ ide o efektívny marketing s flotilami ojazdených vozidiel a autobusov. Špeciálne testy BusStore sa vykonávajú pre každý použitý autobus, podľa konkrétne definovaných kritérií BusStore. Okrem toho, vozidlá kategórie Gold majú záruku BusStore. Autobusy v OMNIplus servisných strediskách sú starostlivo pripravované.BUSportál vyberá z anglického originálu TS daimler.com:

Over 1000 visitors at BusStore Show 2016
With around 170 buses of all popular brands and types as well as numerous discussions between experts, the BusStore Show 2016, which took place in Neu-Ulm on 19 and 20 February, was once again this year a centre of attraction. There were over 1000 visitors from more than 25 countries. Over one-third of the tested and carefully prepared vehicles on show - from minibuses to double-deckers - changed owner in the course of the international show organised by the used-bus brand of Daimler Buses. For Ulrich Bastert, Head of Marketing, Sales and After-Sales at Daimler Buses, this third running of the event was again a complete success: "The sustained strong interest, high demand and stable visitor numbers, including from outside Germany, are proof that our used-bus brand BusStore has become established in the industry after just a few years."

For Ulrich Bastert, Head of Marketing, Sales and After-Sales at Daimler Buses, this third running of the event was again a complete success: "The sustained strong interest, high demand and stable visitor numbers, including from outside Germany, are proof that our used-bus brand BusStore has become established in the industry after just a few years."

Diverse range of services around pre-owned buses
In addition to the large number of vehicles on show, the two days of the event also centred on the diverse range of services available from Europe's leading used-bus brand and its partners. For instance, Omniplus, the service brand of Daimler Buses, informed visitors about its tailor-made service contracts and offerings, such as BestAge Repair for used buses and high-quality genuine spare parts. The employees of Mercedes-Benz Financial Services were on hand to present attractive financing packages for pre-owned buses.

BusStore – Europe's Number 1 with an extensive vehicle pool
Since 2014, Daimler Buses has bundled its European used-bus activities under the independent quality brand BusStore, offering bus operators in many European locations an extensive pool of vehicles. With buses from the Group's own Mercedes-Benz and Setra brands as well as products from renowned manufacturers, BusStore is already the European leader when it comes to the effective marketing of pre-owned vehicles and bus fleets. BusStore's specialists test and grade every used bus according to specifically defined BusStore criteria. In addition, Gold category vehicles come with a BusStore warranty. The buses are carefully prepared at Omniplus service centres close to BusStore's European locations.